Back

Fotogalerie

HomeFotogalerie

Červen 2024

Slavnostní vyřazování deváťáků - 27. 6. 24

Ve čtvrtek 27. června proběhla v atriu naší školy slavnostní událost, na kterou se všichni těšili – vyřazování deváťáků a vřazování prvňáků. I když počasí bylo proměnlivé a krátké přeháňky nám občas zkomplikovaly přípravy, nálada byla skvělá. Dívky se oblékly do krásných společenských šatů a mladí muži vypadali elegantně v oblecích. Bylo vidět, že se všichni snažili udělat tento den co nejvýjimečnějším.

Celá slavnost byla velmi dojemná a plná emocí. Deváťáci se loučili se svými spolužáky a učiteli vzpomínali na společně strávené roky. Na druhé straně prvňáčci plní nadšení a očekávání vstoupili do nového světa vzdělávání. Slavnostní atmosféra byla podtržena pečlivě připraveným programem, který zahrnoval projevy, taneční vystoupení a symbolické předání štafety v podobě velkých třídních písmen. Všichni přítomní, včetně rodičů a učitelů, si tento nezapomenutelný den užili a odnesli si domů spoustu krásných vzpomínek.

Na naše nejmladší se budeme těšit na konci srpna na seznamovací akci Ve škole je blaze. Deváťákům přejeme hodně štěstí a radosti na jejich další cestě. Všem přejeme krásné léto!

Sportovní soutěže

Během čtvrtého čtvrtletí byli naši sportovci opět úspěšní. V okresních kolech získali medailové umístění v kopané, volejbale a v atletice.

Sportovní kurz 17. 6. - 21. 6. 24

I v tomto školním roce tělocvikáři připravili pro děti sportovní kurz. Kurzu se účastnilo 24 žáků. Žáci 6. – 9. tříd, měli možnost prožít týden sportu. Během týdne se seznámili se sporty, které nejsou běžnou náplní hodin TV. Všechny sportovní aktivity byly vedeny trenéry nebo lektory, kteří děti provedli daným sportem po stránce praktické i teoretické. Náplní kurzu byl Flag – fotbal, MMA, orientační běh, cross-fit, aquaerobic, sportovní hry, tenis, in-line bruslení, atletika, lední hokej, setkání se sportovním fotografem a závěrečný den, sjezd Berounky na kánoích. Všichni si kurz užili a získali nové sportovní zkušenosti, dovednosti, sportovní zážitky a přátelství.

Orientační labyrint - 18. 6. 24

Děti naší školy měly možnost vyzkoušet si své orientační dovednosti v Labyrintu, který byl postaven na naší školní zahradě. Tato aktivita byla ideální možností, jak seznámit děti s orientačním během zábavnou formou.
Žáci se učili pracovat s mapou, vnímat prostor, reagovat na různé signály a v neposlední řadě spolupracovat ve skupině se svými spolužáky. Všemi aktivitami děti provedl, trenér orientačního běhu, Jiří Vébr. Všichni si tento den užili.

Vyhodnocení Poznej Kladno - 14. 6. 24

Jako každoročně, i letos se žáci 6. ročníku zúčastnili naučné soutěže Poznej Kladno. Soutěž připravovali třídní učitelé 6. ročníku, s organizací pomáhali žáci 9. A.

Všichni žáci se aktivně zapojili, někdo líp kreslí, jiný se zajímá o historii, další se dobře orientuje v mapě, a je tedy výhodné spolupracovat ve skupinách a propojit znalosti a dovednosti všech jejích členů. Produktem skupiny byl velký plakát o vybrané památce a také čtyřverší o Kladně. Bylo velmi těžké vybrat nejlepší práce. Při dnešní vernisáži prací žáků byly oceněny tři nejlepší skupiny. Vyhodnocení probíhalo ve slavnostní atmosféře, vernisáž byla doplněna i kulturní vložkou – všichni zúčastnění si poslechli čtyřverší o Kladně, která žáci vytvořili. Bylo znát, že projekt žáky opravdu bavil, a je jasné, že je to jeden z prostředků, jak v žácích pěstovat hrdost na své město. Drobné dárky dostali všichni účastníci. Velkou radost žákům udělaly dárky s novým logem školy. Poděkování patří všem účastníkům i organizátorům.

Den ochrany - 13. 6. 24

Dne 13. 6. 2024 proběhl na druhém stupni naší školy již tradiční projekt – Den na ochranu obyvatelstva.  Projekt se odehrával v oboře Bažantnice. Žáci 9. ročníku pro vedením svých třídních učitelů a učitelů TV připravili stanoviště na téma první pomoc, topografie, poznávání živočichů, orientace v terénu, uzlování, hod na cíl, evakuace atp. Žáci nižších ročníků vyhledávali jednotlivá stanoviště podle mapy, plnili úkoly a za správné odpovědi, aktivitu a spolupráci dostávali razítka. Projekt byl výborně připravený a smysluplný. Žáci strávili celé dopoledne na čerstvém vzduchu a připomněli si své znalosti a dovednosti, které se jim mohou hodit nejen o prázdninách, ale kdykoliv v praxi.

Představení Popelka - 4. 6. 24

Dne 4. června 2024 proběhlo divadelní představení Popelka. Žáci 2. stupně, kteří se jednou za 14 dní potkávají v rámci předmětu Dramatická výchova, pojali tuto klasickou pohádku formou improvizace.

Pozvání přijali děti z družiny, kterým se představení velmi líbilo. Herci i diváci si na závěr společně zatančili.

Těšíme se na další divadelní výzvy v příštím roce.

Italové v naší škole - 3.-5. 6. 24

V termínu 3. až 5. června jsme měli tu čest přivítat skupinu italských učitelek, které přijely v rámci mezinárodního programu Erasmus +. Cílem tohoto programu je sdílení zkušeností a nápadů mezi školami napříč Evropou. Učitelky jsou ze základní školy ve městě Manerbio na severu Itálie. Delegaci tvořila ředitelka školy, personalistka a učitelka anglického jazyka.

Jako první si italské kolegyně prošly celou školu, podívaly se do všech učeben, tělocvičen i kuchyňky. Byly nadšené nejen z vybavení našich tříd, ale také z přátelské a motivující atmosféry, která na naší škole panuje. Měly možnost se setkat s některými našimi učiteli a žáky, kteří jim ochotně poskytli informace. Při prohlídce školy se italské učitelky zajímaly i o způsob, jakým u nás probíhá integrace technologií do výuky.

Učitelky se během své návštěvy účastnily několika hodin zde na Norské, což jim umožnilo nahlédnout do našeho vzdělávacího systému a pedagogických metod. Velmi je zaujaly naše moderní výukové postupy a projektová výuka, která podporuje aktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu. Velmi ocenily vysokou úroveň dovedností žáků v anglickém jazyce. Dále je zajímalo, jak pracujeme s žáky se speciálními potřebami a velmi se jim líbila naše relaxační místnost určená právě pro tyto žáky – Snozelen.

Součástí jejich programu byla také návštěva montessori školky a školy. V montessori škole měly možnost vidět, jak žáci aktivně pracují na pozemku školy a sami budují různé objekty, například kuchyni, hřiště nebo molo u tůňky. Velice oceňovaly, jak montessori metoda podporuje samostatnost a kreativitu dětí a to i ve školce.

Na závěr své návštěvy se s námi podělily o své dojmy a vyjádřily vděčnost za vřelé přijetí a inspirativní zážitek, který si z naší školy odvážejí. Oceňovaly zejména naši otevřenost k novým metodám a snahu neustále se zlepšovat a inovovat.

Jsme velmi hrdí na to, že jsme mohli italským kolegyním představit naši školu a doufáme, že toto setkání bude začátkem dlouhodobé spolupráce, která přinese obohacení oběma stranám.

Květen 2024

Jazykově sportovní kurz - 27.-31. 5. 24

V termínu od 27. 5. do 31. 5. se 25 žáků druhého stupně zúčastnilo jazykově sportovního kurzu s názvem Světadíly. Žáci během celého týdne pracovali s informacemi z různých kontinentů a jako hlavní výstup natočili video – večerní zprávy. Ty si můžete prohlédnout ve fotogalerii společně s dalšími fotkami. Kurz byl rozdělen na dva bloky. Dopoledne se žáci věnovali zdokonalování anglického jazyka a odpoledne sportovním aktivitám. Ve středu k nám přijelo The bear theatre divadlo, žáci shlédli hru s názvem Detectives a poté následoval čtyřhodinový workshop s režisérem tohoto divadla. Kurz se konal nedaleko Kladna, v obci Srby. Ubytováni jsme byli v hotelu Astra, kde jsme měli zajištěné zázemí pro všechny naše aktivity. Žáci měli celý kurz hrazený z projektu OP JAK.

ŠvP v Lubenci - 20.-24. 5. 24

V pondělí 20. 5. se třídy 3. C, 4. A, 4. C, 5. A, 5. B a 5.C vydaly na školu v přírodě do rekreačního střediska v Lubenci. Po hladkém průběhu cestu jsme se ubytovali a poobědvali. Počasí máme zatím slunečné a těšíme se na společné zážitky.

V úterý nás čekal orientační běh s úkoly, výlet do Lubence či přednáška o stáčení medu. Odpoledne se chystáme do minecraftového lesa a na vystoupení každé třídy. Moc se nám tu líbí a všechny aktivity si užíváme.

Ráno 22. 5. to na škole v přírodě v Lubenci nevypadalo na moc zábavný den. Vytrvale pršelo. Nezbylo nic jiného než si obléknout pláštěnky a pořádné boty a jít do toho. Na dopoledne byl připraven zážitkový zdravotnický kurz pod odborným vedením MUDr. Pekové. Paní učitelky a asistentky se zapojily jako figurantky, dispečerky záchranné služby a průvodkyně jednotlivých týmů.
Pro žáky bylo připraveno 6 stanovišť, která žáci postupně ve skupinách procházeli.

 • Diabetik – hypoglykémie
 • Tepenné krvácení – tlakový obvaz
 • Uštknutí zmijí
 • Puchýř na ruce (popálenina)
 • Zlomenina klíční kosti
 • Ploska nohy poraněná hřebíkem

Simulace zranění a maskování vypadalo dost realisticky. Zejména ošetřovat zranění, kde byla otevřená rána, nebylo úplně jednoduché a už vůbec to nebyl pěkný pohled. Žáci byli pohotoví a naučili se volat zdravotnickou záchrannou službu, kde je dispečer vedl a napovídal, co mají dělat. Nejdůležitější ze všeho bylo pochopit, že je potřeba se nejprve uklidnit, zapojit se, je lepší udělat alespoň něco nebo nedokonale, než z místa nehody utéct.

Byl to úplně jiný zážitek, než probírat první pomoc teoreticky. Žáci se shodli na tom, že tentokrát si ještě mnohdy nevěděli rady, ale příště už budou postupovat systematicky a budou si mnohem více věřit. Nakonec vůbec nevadilo, že šlo o deštivé dopoledne. A potom nás čekala koblížková párty s kouzelníkem!

Čtvrtý den dopoledne jsme strávili poznáváním okolí Lubence a utrácením posledního kapesného. Teď už jen zabalit, pořádně se vyřádit na závěrečné diskotéce a zítra se na všechny budeme těšit!

Poznej Kladno

Jde o akci s dlouholetou tradicí, které je určena pro žáky šestých tříd. Žáci prostřednictvím tohoto projektu poznávají netradičním způsobem historii města. Projekt je založen na dlouhodobé spolupráci týmů, které společně plní různorodé úkoly. Šesťáci se učí společně plánovat, volit vhodnou strategii.

Projekt se skládá ze dvou částí. Během první části týmy zpracovávají zadané úkoly v rámci hodin výchovy k občanství a druhá část je zábavná hra, která se odehrává přímo v centru města. Venkovní část pomáhají organizovat deváťáci. Na trase dohlížejí na bezpečnost svých mladších spolužáků a snaží se je podpořit. I letos je šesťákům podařilo objevit mnoho detailů, které by jinak běžně přehlédli. Akce je skvělou příležitostí pro vzájemné poznávání a spolupráci mezi žáky různých tříd.

Energylandie - 10. 5. 24

Jako každý rok jsme vyrazili s žáky druhého stupně do zábavního parku Energylandie.
Počasí nám přálo a užili jsme si teplý slunný den plný zábavy a času stráveného s kamarády napříč druhým stupněm.

Doprovod:
I. Herlíková
L. Mlchová
R. Krupková

Finále ŠFL 2024

V sobotu 4. května proběhl finálový víkend letošního ročníku ŠFL. Náš tým Nosorožců pod vedením pana učitele Šulce na turnaji obhájil první místo ze základní části a mohl se opět radovat z titulu. Všem gratulujeme a budeme se těšit u dalšího ročníku.

Více se dočtete v článku.

Duben 2024

Jazykový kurz v Bournemouth

V termínu od 28. 4. do 4. 5. vyjelo 30 žáků druhého stupně na výukový zájezd do Anglie, městečka Bournemouth. Žáci se budou dopoledne věnovat zdokonalování anglického jazyka v místní jazykové škole, odpoledne budou vyjíždět na výlety do okolí. Poslední den stráví v Londýně a navštíví jako nejznámější památky.

Anglie v číslech
Počet ujetých kilometrů: 3524  z toho 1000  po Anglii
Počet nachozených kilometrů: 55,78
Počet kroků: 75564
Počet hodin strávených v autobuse: 55
Počet navštívených míst: 13
Počet snězených chipsů: nekonečno

Francouzský den - 8. 4. 24

V rámci seznámení budoucích francouzštinářů ze tříd 6. A a 6. B připravili starší žáci z 8. A, B, C ochutnávku a prezentaci francouzských jídel. Promluvili o ingrediencích jednotlivých pokrmů, z jaké části Francie jídlo pochází, jak se název jídla vyslovuje a nabídli ho k ochutnání žákům ze 6. A a 6. B, kteří jídla následně hodnotili. Akce proběhla 8. 4. 24 v kuchyňce naší školy.

Březen 2024

Velikonoční trhy - 26. 3. 24

Pomlázka, kraslice, spousta dobrot,
živý koutek se zvířátky, tvořivé dílničky,
hudební vystoupení žáků 2. stupně…
Prostě vše, co k Velikonocům patří.

Sportovní soutěže v březnu

V březnu se naši žáci zúčastnili okresních kol v basketbalu, kde nejúspěšnější byli mladší žáci, kteří okresní turnaj vyhráli a budou naši školu reprezentovat v krajském kole. Další sportovní soutěží bylo okresní kolo v Olympijském víceboji, kde náš tým obsadil krásné třetí místo a medaile si odnesli i jednotlivci : Michaela Štíbrová, Johana Iliášová a Martin Chvalník, kteří také budou školu reprezentovat v krajském kole, v dubnu ve Slaném.

Recitační soutěž - 20. 3. 24

Ve středu 20. 3. odpoledne se konalo školní kolo recitační soutěže v knihovně naší školy. Zúčastnili se žáci celého 1. stupně, vždy dva zástupci z každé třídy. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. Třem nejlepším v každé kategorii byl udělen diplom a drobná odměna.

Výkony v některých kategoriích byly velmi vyrovnané a chválíme tímto všechny žáky za skvělou domácí přípravu. Doufáme, že následná malá sladkost byla všem, kteří se neumístili, alespoň malou útěchou.

Výsledky :

Kategorie 1 :
 1. místo J. Fryjauf 1. B
 2. místo K. Řezníčková 1. A
 3. místo L. Kellersteinová 1. A
Kategorie 2 :
 1. místo P. Arlt 3. A
 2. místo E. Súkeniková 2. C
 3. místo M. Čepelák 2. A
Kategorie 3 :
 1. místo P. Borová 5. C
 2. místo J. Illiašová 5. C
 3. místo M. M. Poljakov 4. A
Zvláštní cena za umělecký přínos :
Nicole Drtinová 5. B

Exkurze na Francouzský Institut v Praze - 7. 3. 24

Dne 7. 3. 2024 navštívili budoucí zájemci o studium francouzštiny ze tříd 6. A a 6. B a dále pak stávající studenti francouzského jazyka ze 7., 8. a 9. tříd Francouzský Institut v Praze. Jakmile jsme dojeli na místo, měli jsme možnost ve francouzské kavárně v budově Francouzského Institutu ochutnat francouzské pečivo (quiche, croissant, pain au chocolat atp.) a dát si nějaký nápoj či výbornou kávu. Následně si šli mladší žáci prohlédnout mediatéku, která poskytuje širokému frankofonnímu a frankofilnímu publiku všech věkových kategorií bohatou nabídku nejrůznějších dokumentů: romány, komiksy, DVD, časopisy, učebnice francouzštiny… 
Starším žákům byl představen program “Mobilité”, který umožňuje zájemcům strávit až jeden rok na francouzské střední škole. Následně jsme všichni navštívili Cinéma 35, ve kterém nám byl promítnut film “Un vrai bonhomme” ve volném překladu (Vzmuž se). Film se žákům velmi líbil a ještě pár dní poté o něm diskutovali a sdíleli své dojmi. Film byl promítnut ve originále s českými titulky.  Cestou nazpět jsme se podívali na Václavské náměstí a prošli se kolem Stavovského divadla na Staroměstské náměstí, odkud jsme se po prohlídce orloje vrátili zpět do Kladna.

Únor 2024

Projekt kroužkovci

V únoru se vybraní žáci zúčastnili laboratorní práce na téma kroužkovci. Žáci měli možnost pracovat s živou žížalou, seznámit se s její morfologií, potravou a způsobem rozmnožování. Po teoretické části pracovali s živou žížalou – pozorovali její anatomii a pohyb. V praktické části se seznámili podrobněji s její anatomií, a to v rámci pitvy. Součástí práce byly PL a protokoly.

Přebory sportovních tříd v halovém víceboji - 21. 2. 24

Ve středu 21. 2. proběhla sportovní akce pro žáky našich sportovních tříd – halové přebory v atletickém víceboji. Žáci závodili ve sprintu na 50m, skoku do dálky, vrhu  a  v překážkovém běhu na 50m. Na závěr akce si všechny sportovní třídy daly závod ve štafetovém běhu.  Všichni žáci podávali velmi dobré výkony, u některých padly i osobáky.  Cílem akce bylo nejen sportování, ale i vzájemné poznávání se navzájem, výměna sportovních zkušeností a motivace do dalších sportovních aktivit. Všichni si sportovní den užili.

Den otevřených dveří - 20. 2. 24

Dne 20. února 2024 se na naší škole konal den otevřených dveří. V dopoledních hodinách se mohli zájemci z řad rodičů podívat přímo do vyučování.

Odpoledne pak patřilo prohlídkám školních prostor, kde si rodiče mohli prohlédnout naše vybavené učebny, tělocvičny a další zařízení. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiny jsme připravili zábavný program plný her.

Atmosféra byla plná pozitivní energie, která jen potvrzuje, že naše škola je skvělým místem pro vzdělávání a rozvoj dětí. Těšíme se na nové tváře, které se k nám připojí a budou s námi sdílet radost ze společného učení.

Školní florbalová liga - 17. 2. 24

Kompletní reportáž z herního dne si v Kladenském deníku můžete přečíst zde.

Slavnost psaní - 13. 2. 24

V úterý 13. února proběhla Slavnost psaní. Téma, které nás provázelo, bylo Čas. V příbězích se objevil v mnoha čekaných i nečekaných variantách. Autorské čtení příběhů nás všechny nadchlo. Atmosféra celého dopoledne byla příjemná, podporující a velmi tvůrčí.

Projekt Máchův Máj v barvě

Výstava obrazů žáků ZŠ Norská v OC Central Kladno

Srdečně Vás zveme do OC Central na výstavu výtvarně nadaných žáků 2. stupně ZŠ Norská.

Výstava potrvá od 12. února 2024 do začátku března 2024.

Na základě zhlédnutí filmového zpracování básně Máj (režie F.A.Brabec, 2008) a přečtení úryvků z tohoto Máchova díla byla vytvořena výtvarná kompozice, která doprovází jednotlivé zpěvy této lyrickoepické skladby.

Tohoto projektu se účastnili vybraní studenti 2. stupně ZŠ Norská pod vedením pana učitele Miroslava Mužíka, který byl nápomocen při výtvarném zpracování díla, paní učitelky Renaty Fouray, která žáky seznámila s textem a filmovým zpracováním díla, zatímco paní učitelka Milena Fabiánová zprostředkovala uskutečnění výstavy v OC Central Kladno a závěrečnou instalaci.

Děkujeme OC Central Kladno za možnost výstavu uskutečnit.

Tým ZŠ Norská

Muzeum literatury

Dne 7. února žáci 9. B navštívili Muzeum literatury. V průběhu exkurze bylo natáčeno video, které bude reprezentovat Muzeum literatury na mezinárodním utkání o nejlepší evropské muzeum roku 2024.
 

Leden 2024

Školní florbalová liga - 20. 1. 24

Kompletní reportáž z herního dne si v Kladenském deníku můžete přečíst zde.