Back

Stránka třídy 4. C

Procházka českou minulostí - Budeč - 21. 6. 24

Důl Mayrau - 17. 6. 24

Ochrana obyvatelstva - 13. 6. 24

Spolupráce s 8. C v rámci Čj

V průběhu celého školního roku žáci 8. C navštěvovali v rámci hodin českého jazyka 4. C. Ve dvojicích si připravili téma, které následně na prvním stupni prezentovali a s mladšími žáky procvičili.
Na závěr školního roku (7. června) jsme se setkali všichni společně a připravili jsme různé aktivity, abychom své znalosti a dovednosti v českém jazyce upevnili.
Doufáme, že i v příštím roce bude tato spolupráce pokračovat.

ŠvP v Lubenci - 20.-24. 5. 24

Den hokeje - 16. 5. 24

Anglické divadlo - 15. 5. 24

Divadlo Cesta do pravěku - 16. 4. 24

Central + Krteček - 20. 3. 24