Back

Stránka třídy 8. B

Projekt C'est la vie - 23. 2. 24

Žáci se dne 23. 2. účastnili projektu C'est la vie - To je život. Žáci procházeli stanoviště - bydlení, vzdělání, práce, úřad a volný čas. A formou hry se učili hospodařit s penězi a dávat si pozor na nástrahy v úředním styku...

Spolupráce I. a II. stupně - Bowling s 8. B - 19. 12. 23

Den ochrany - 14. 11. 23

Dne 14. 11. proběhl den Ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci měli možnost vyzkoušet praktický nácvik první pomoci s lektory z ČVUT. Vyzkoušeli si resuscitaci, telefonování na tísňovou linku, zastavení krvácení.

Halloween - AJ - 31. 20. 23

Den jazyků - Itálie - 12. 10. 23

Dne 12.10. jsme pracovali na projektu Den jazyků. Naším vylosovaným státem byla Itálie. Žáci si připravili různé informace o státu - základní informace, osobnosti současnosti, naučili se několik základních slovíček a frází v italštině, zmínili italskou kuchyni, sepsali nejnavštěvovanější místa v zemi....., připravili aktivity pro mladší spolužáky. Následně sdíleli své práce se spolužáky ze 4.A.