Back

Stránka třídy 8. C

4. C - Spolupráce s 8. C v rámci Čj

V průběhu celého školního roku žáci 8. C navštěvovali v rámci hodin českého jazyka 4. C. Ve dvojicích si připravili téma, které následně na prvním stupni prezentovali a s mladšími žáky procvičili.
Na závěr školního roku (7. června) jsme se setkali všichni společně a připravili jsme různé aktivity, abychom své znalosti a dovednosti v českém jazyce upevnili.
Doufáme, že i v příštím roce bude tato spolupráce pokračovat.

Německé vaření - 15. 4. 24

Vánoční besídka - 21. 12. 23

Lasergame - 25. 10. 23