ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Školská rada

V Kladně, dne 25. 9. 2017

Oznámení pro zákonné zástupce žáků

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů  proběhnou v naší škole volby do  Školské rady. Jedná se o povinný orgán zřizovatele, jehož účelem je umožnit účast zřizovatele, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy na chodu školy.

Školská rada bude volena v souladu s Volebním řádem školských rad při základních školách,jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno. Tento řád  vydala Rada města Kladna na svém zasedání dne 12. 9. 2005.

Školská rada je šestičlenná. Dva členy školské rady jmenuje Rada města Kladna, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a dva členy volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Přípravný výbor voleb, jmenovaný dne 25. 9. 2017 ředitelkou školy, Vás v souladu s volebním řádem svolává

k volbám členů do Školské rady, které se uskuteční dne 21. 11. 2017 v budově školy od 16.30 - 19.00  hod. v rámci třídních schůzek.

Přesná organizace voleb Vám bude sdělena při jejich zahájení.

Zároveň Vás tímto přípravný výbor vyzývá k předkládání návrhů kandidátů na členství ve Školské radě. Návrhy posílejte písemně do kanceláře školy nebo mailem na adresu lachmannova.helena@zsnorska.cz  do 13. 10. 2017.

Přípravný výbor zveřejní ve škole a na internetové stránce školy do 16. 10. 2018  kandidátní listinu zpracovanou ze všech návrhů. Samozřejmou podmínkou zařazení na kandidátní listinu bude vyslovený souhlas navrhovaného.
 

V Kladně dne 25. 9. 2017
Č.j.:ZŠ/1484/2017

Jmenování přípravného výboru a předsedy přípravného výboru

Za účelem volby členů Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Kladno, Norská 2633 jmenuji přípravný výbor ve složení:

Předseda: Mgr. Helena Lachmannová
Členové:   Mgr. Marcela Ebertová
                Iva Deylová
                Magdaléna Landová

Mgr. Daniela Vlčková
ředitelka školy v. r.
 

Složení Školské rady (dosavadní)

Zástupci zřizovatele:

Bc. Rudolf Carvan, Mgr. Zuzana Malá

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

Jitka Hammerbauerová, Mgr. Helena Lachmannová

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

Zdena Šochová – Kobylková, Jitka Bystřičanová

Co je Školská rada

Poslání, složení, způsob práce a úkoly Školské rady upravují § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školská rada se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změnu, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. Úplné znění zákona je k dispozici na stránkách MŠMT nebo na stránkách Zákony pro lidi.


Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 11.12.2017

Svátek má: Dana

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10