Back

Fotogalerie školní družiny

HomeFotogalerie školní družiny

Listopad 2023

Podzimní výpravy s tvořivými dílnami

Říjen 2023

Halloween - 31. 10. 23

Září 2023

Drakiáda - 11. 10. 23

Výpravy školní družiny - září 2023

Skupina žáků se zúčastnila výprav, které byly zaměřeny na orientaci v prostoru, poznávání živé a neživé přírody, pozorování podzimní přírody, dopravní značky a recyklaci. Prohlédli jsme si některé historické památky města Kladna. Shlédli jsme pohádku „Hlína“ v divadle Lampion. Práce v kolektivu umožnila žákům se lépe poznat, vnímat krásy přírody všemi smysly, prozkoumat a zmapovat neznámé území. Celá skupina řešila zadání, plnila úkoly, které se prolínaly se soutěžemi. Cílem akcí bylo vzájemné seznámení žáků, podpora jejich přirozené zvídavosti, získávání nových znalostí o přírodě, pozorování a uvědomování si jejích změn. Dokázat přírodu chránit. Foto a text: M.Omeluchová