Back

Fotogalerie školní družiny

HomeFotogalerie školní družiny

Červen 2024

Zahradní piknik

Duben 2024

Hrátky ve družině

Hrátky probíhaly v oddělení paní vychovatelky Omeluchové . Byly rozděleny na téma pohádky, zvířata a příroda. Na daná témata probíhaly besedy, hry, soutěže a kreativní dílny…

Březen 2024

Tvořivá dílna

Paní vychovatelky M. Omeluchová a L. Matějková zorganizovaly v rámci šablon OP JAK tvořivou dílnu se řezbářem, panem Davidem Frassem. Žáci si po krátké besedě vyráběli z různých dřevěných tvarů zvířátka. Nadšení a kreativita vydrželo po celou dobu akce, spokojeni byli všichni zúčastnění.

Únor 2024

Leden 2024

Ptačí strom a hrátky na sněhu

Návštěva knihovny - 6. 1. 24

Prosinec 2023

Adventní čas

Výprava s kreativní dílnou zaměřená na vánoční zvyky a tradice - 9. a 16. 12. 23

Mikuláš - 5. 12. 23

Listopad 2023

Podzimní výpravy s tvořivými dílnami

Říjen 2023

Halloween - 31. 10. 23

Září 2023

Drakiáda - 11. 10. 23

Výpravy školní družiny - září 2023

Skupina žáků se zúčastnila výprav, které byly zaměřeny na orientaci v prostoru, poznávání živé a neživé přírody, pozorování podzimní přírody, dopravní značky a recyklaci. Prohlédli jsme si některé historické památky města Kladna. Shlédli jsme pohádku „Hlína“ v divadle Lampion. Práce v kolektivu umožnila žákům se lépe poznat, vnímat krásy přírody všemi smysly, prozkoumat a zmapovat neznámé území. Celá skupina řešila zadání, plnila úkoly, které se prolínaly se soutěžemi. Cílem akcí bylo vzájemné seznámení žáků, podpora jejich přirozené zvídavosti, získávání nových znalostí o přírodě, pozorování a uvědomování si jejích změn. Dokázat přírodu chránit. Foto a text: M.Omeluchová