Back

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků a účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči žáků.

Šablony pro MŠ a ZŠ I
číslo výzvy: 02_22_002
název: Společná cesta
Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633
registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004452 

Projekt bude realizován v období od 1. 1. 2023 do 31.12. 2025

Celková částka: 6 474 317 Kč

Aktivity hrazené z projektu v rámci personálních šablon pro ZŠ:

  • Činnost školního speciálního pedagoga
  • Činnost školního psychologa
Mateřská škola
  • 1 I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • 1 I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
Základní škola
  • 1 II/7 Vzdělávání pracovníku ve vzdělávání ZŠ
  • 1 II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • 1 II/10 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
  • 1 II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
Školní družina
  • 1 V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
  • 1 V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání ŠD

Více informací k projektu naleznete na webových stránkách.