Back

Žáci s OMJ

HomeŽáci s OMJ

Vítejte na stránce určené žákům s OMJ (odlišným mateřským jazykem). Tento pojem označuje děti, jejichž rodným jazykem není čeština, a které se češtinu učí jako druhý jazyk. Bližší informace k tématu naleznete na webu Inkluzivní škola. Naše škola si uvědomuje, že tento proces může být náročný, a proto chceme našim žákům s OMJ nabídnout co největší podporu a pomoc při jejich vzdělávání.

 
Na této stránce budeme pravidelně sdílet různé výukové materiály, které jsou speciálně přizpůsobeny potřebám žáků s OMJ. Najdete zde odkazy na užitečné online zdroje, které vám pomohou zlepšit vaše jazykové dovednosti. Naším cílem je usnadnit vám cestu k osvojení si češtiny. Kromě výukových materiálů zde také naleznete doporučení na zajímavé akce a aktivity, které mohou přispět k vašemu jazykovému a kulturnímu rozvoji. Spolupracujeme s kladenským integračním centrem CPIC. Budeme vás informovat o zajímavých akcích, které centrum vám a vašim dětem nabízí. Těšíme se na vaše pokroky a doufáme, že vám naše stránka bude užitečným pomocníkem.

Aktuální nabídka zajímavých akcí

Výlet do Zooparku Zájezd - 29. 6. 24

Psychologická podpora

Děti z rodin, které se přestěhují ze zahraničí, často zažívají vysokou míru stresu způsobeného změnou prostředí, kulturními rozdíly a jazykovou bariérou. Naše škola si je vědoma těchto výzev a proto nabízí podporu školního speciálního pedagoga, který je připraven pomoci nejen v oblasti vzdělávání, ale také v sociální a finanční oblasti. Náš speciální pedagog poskytuje individuální konzultace, které mohou zahrnovat podporu při integraci do školního kolektivu, pomoc s vyřizováním různých sociálních služeb nebo finančních příspěvků, a další praktické rady a asistenci.

Kromě toho máme na škole školního psychologa, který je k dispozici pro práci s dětmi na procesu adaptace na nové prostředí. Psycholog může také pomoci dětem zpracovat případná traumata, která mohou být způsobena válkou nebo jinými těžkými zážitky spojenými se změnou prostředí. Pokud se setkáme s jazykovou bariérou, jsme schopni doporučit služby externích odborníků, kteří se specializují na práci s dětmi cizinců. Více informací o těchto službách naleznete na tomto odkazu: psychologická podpora v ČR. Naší prioritou je zajistit, aby se všechny děti cítily ve škole bezpečně a podporovaně.