ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Základní škola

Aktuální informace

Úřední hodiny sekretariátu školy o prázdninách

27.6.
2019

Úřední hodiny sekretariátu školy o prázdninách budou od 9.00 do 13.00, dále po telefonické domluvě. Dovolená je ve dnech 8.- 17. 7. 2019 a 19.- 26. 8. 2019.
 

 

Výdej obědů v pátek 28. 6. 2019

24.6.
2019

Páteční výdej obědů bude posunut, a to od 10.30 do 13.00.

 

Úprava cen obědů od 1. září 2019

20.6.
2019

Od září 2019 dojde k úpravě cen stravného následovně:

Kategorie A (7 - 10 let) včetně 1. KŠPA - KA 24,- Kč
Kategorie B (11 - 14 let) včetně 1. KŠPA - KB 26,- Kč
Kategorie C (15 a více let) včetně 1. KŠPA - KC, CA 28,- Kč
Obědy včetně nákladů 

60,- Kč

Při platbě stravného inkasem zálohy z účtu je potřeba navýšit i měsíční limit, maximální výše stravného = 23 dní x denní sazba. Úhrada inkasem na září bude provedena 20. 8. 2019. 

 

 

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

3.6.
2019

Oznámení o rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020 najdete v příloze ke stažení.

 

Ke stažení:

 

Třídy se připravují na Školní olympijské hry 2019

14.5.
2019

Letošní sportovní klání mezi třídami v rámci Mezinárodního dne dětí se uskuteční ve dvou dnech. V pátek 31. května 2019 si budou měřit své dovednosti žáci 1. - 3. tříd na školním hřišti v atletických disciplínách, ve fotbalu a vybíjené. Chlapci a děvčata 4. - 9. tříd budou mezi sebou bojovat na atletickém stadionu na Sletišti v pondělí 3. června 2019.

 

Ke stažení:

 

Žáci přijati do 1. tříd pro školní rok 2019 - 2020

23.4.
2019

Oznámení o rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020 najdete v příloze ke stažení.

 

Ke stažení:

 

Přípravný kurz pro naše budoucí prvňáčky

11.4.
2019

 Vážení rodiče, nabízíme Vašim dětem, našim budoucím prvňáčkům, možnost navštěvovat

„Předškolu na Čtyřce“

Přípravný kurz bude probíhat ve dnech od 16. 4. 2019 do 18. 6. 2019 v čase od 14.30 hod. do 15.30 hod. Cílem setkání bude přirozeným a hravým způsobem podporovat v dětech jemnou i hrubou motoriku, gymnastiku mluvidel, logické myšlení, improvizaci, sociální návyky, ale také smysl pro zodpovědnost a spolupráci. Primárním cílem je dobrá adaptace na nové školní prostředí, vytvoření zdravých vztahů se spolužáky a učiteli, vypěstování návyku, že škola je bezpečné místo otevřené pro komunikaci mezi rodiči a pracovníky školy. Obecně chceme podporovat a rozvíjet dovednosti, které bude Váš prvňáček při vstupu do školy potřebovat.

Termíny setkání: 16. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6. 2019.

Závazně můžete Vašeho předškoláka přihlásit v den zápisu do školy nebo průběžně u Mgr. Kláry Štrachové osobně, příp. na telefonu 733 712 253 nebo emailem  klara.strachova@seznam.cz  

 

Ke stažení:

 

Finále Školní florbalové ligy

10.4.
2019

V sobotu 13. dubna 2019 se v hale Bios vedle zimního stadionu rozhodne, ve finálovém turnaji, o vítězi 8. ročníku Školní florbalové ligy. Družstvo naší školy, pod vedením pana učitele Ladislava Šulce, obhajuje loňské vítězství. K prvnímu zápasu nastoupí už v 8.30 hodin pod svým sportovním názvem Nosorožci proti družstvu Vlků. Jen vítězství v tomto utkání jim zajistí postup do dalších bojů. Přijďte povzbudit své kamarády.

 

Ke stažení:

 

Zápis do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2019/2020

5.4.
2019

Zápis dětí do kladenských základních škol na školní rok 2019/2020 se koná v pátek 12. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin a v sobotu 13. dubna 2019 od 9.00 do 12.00 hodin ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/13 o školských obvodech spádových základních škol. Touto vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy. Doporučujeme rodičům, aby využili obou zápisových dnů a celé zápisové doby.

Při zápisu rodiče předloží:

Občanský průkaz
Rodný list dítěte

 

Ke stažení:

 

Den bez osobních mobilních zařízení

4.4.
2019

Vážení rodiče,

rozhodli jsme se uskutečnit ve škole „Den bez osobních mobilních zařízení“, chtěli bychom děti podpořit v tom, že je možné se alespoň jeden den během vyučování a přestávek bez tohoto zařízení obejít.

Na třídnických hodinách budeme s Vašimi dětmi o osobních mobilních zařízeních mluvit a vysvětlíme jim důvod. V tento den bychom rádi, aby děti během velké přestávky pobývaly venku v atriích, nebo odpočívaly v prostorách školy bez mobilů.

Rádi bychom, abyste nás v této aktivitě podpořili a svým dětem ve vyhlášený den mobilní telefon nedali, případně s nimi mluvili o tom, aby si ho do školy nenesly.

Pokud je pro někoho z Vás z  bezpečnostních důvodů (jako je mít po vyučování o dítěti přehled) nepřijatelné, že by ho dítě nemělo u sebe, prosíme Vás, abyste mu vysvětlili, že mobil bude ve škole po celý den vypnutý v aktovce a že se s tímto pravidlem pro tento den také ztotožňujete.

Děkujeme za spolupráci a pochopení v této věci.

Vedení školy a pedagogický sbor

 

Slavnost vítání jara je za dveřmi

28.3.
2019

Předvelikonoční setkání rodičů, žáků a pracovníků školy při tradičních Velikonočních trzích se uskuteční v pondělí
15. dubna 2019 od 15.30 do 17.30 hodin. Bohatou nabídku stánkového prodeje velikonočních předmětů a dobrot doplní muzicírování, výtvarničení, pletení hodovaček, malování perníčků a další rukodělné činnosti. Srdečně Vás zveme.

 

Beseda ,,Jak se bezpečně pohybovat na Internetu"

11.3.
2019

Pan Radomír Franěk uspořádal pro žáky 3. – 6. ročníků besedu na téma ,,Jak se bezpečně pohybovat na Internetu". Cílem besedy bylo děti seznámit s nebezpečím, které na ně číhá v počítači, notebooku tabletu, mobilu a nejenom tam. Děti se aktivně do besedy zapojovaly, bezprostředně sdělovaly své vlastní zkušenosti a postřehy.
Témata, na která se beseda zaměřila jsou:

- Zabezpečení PC

- Sociální sítě

- Kyberšikana

- Jak se bezpečně pohybovat na Internetu

Besedu na toto téma chystáme i pro zájemce z řad rodičů.

Helena Lachmannová, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň.

 

 

Výměnný pobyt žáků ve Francii

28.2.
2019

Vážení rodiče, jako každý rok i letos Magistrát města Kladna organizuje výměnný pobyt žáků z Kladna do Vitry sur Seine ve Francii. Z každé školy nad 500 žáků může škola vybrat 1 žáka (a dva náhradníky). Program 12 denního pobytu připravují francouzští kolegové, a jeho součástí není jen návštěva zajímavých míst, ale zároveň skýtá i mnoho sportovních, kulturních a dalších aktivit. Pobyt vybraných žáků (studentů) se uskuteční v období letních prázdnin v termínu od pátku 5. července do pátku 19. července 2019. Doprava je zajištěna letecky. Náklady na letenku z Letiště Václava Havla Praha do Paříže a zpět včetně poplatků, hradí rodiče, maximálně však do výše 5 tis. Kč. Pokud cena zpáteční letenky a poplatků přesáhne 5 tis. Kč, uhradí veškeré náklady nad tuto částku Statutární město Kladno. Všechny ostatní náklady hradí Magistrát města Kladna. Kritéria pro výběr účastníků jsou:- trvalé bydliště Kladno, - je žákem/žákyní 8. - 9. ročníku, - trvale solidní studijní výsledky, - úspěšná reprezentace školy, - jazyková vybavenost, - dobrý zdravotní stav, - žák na pobytu ještě nebyl.

Pokud souhlasíte, aby se Váš syn/dcera zúčastnil/a výměnného zájezdu, vyplňte prosím přiloženou návratku a doručte obratem do kanceláře školy. Výběr bude proveden v průběhu jarních prázdnin.

 

Ke stažení:

 

Příprava na Den naruby 2019 začíná už tuto středu

25.2.
2019

„Den naruby 2019“ se uskuteční 27. 3. 2019

Ve středu 27. 3. 2019 dostanou žáci 9. tříd možnost zastoupit vyučující na 1. stupni naší školy. (pokud žáci 9. roč. nenaplní všechny nabízené hodiny, dostanou příležitost žáci 8. roč.)

Základní informace:

Nutný postup:

1. Žáci 9. ročníku se se svým třídním učitelem dostaví dne 27. 2. 2019 v 7.30 hod do jídelny na 1. informativní schůzku.

2. Od 27. 2. do 1. 3. ráno se v doprovodu TU žáci zapíší do rozvrhů 1. stupně k ročníkům a předmětům, které chtějí vyučovat. Rozvrhy budou k dispozici v učitelském klubu. Po uvážlivém výběru třídy a předmětu osloví žáci 9. r. příslušného vyučujícího na 1. stupni a domluví si konzultace, náslechy a pomoc při přípravě vyučovacích hodin. (Doporučujeme max. 2 vyučovací hodiny). Náslechy a konzultace budou probíhat opět po domluvě s TU, neexistuje samovolné opouštění vlastních hodin pod záminkou konzultace (náslechu) na 1. stupni!!!!!

3. Ve středu 20. 3. v 7.30 proběhne ve sborovně setkání žáků z  9. roč., kteří splnili požadavky na přípravu, jejich TU a vyučujících 1. stupně.

4. Poslední koordinační schůzka - 26. 3. v 7.30 v učitelském klubu. Této schůzky se zúčastní pouze žáci, kteří již absolvovali příslušné náslechy a konzultace, mají na „své“ hodiny vypracované řádné přípravy, které byly konzultovány s příslušnou vyučující na 1. stupni.

5. Ve středu 27. 3. v 7.30 se sejdou všichni noví Ámosové a Ámosky v učitelském klubu a popřejí si navzájem „Zlom vaz“. V 8.00 budou naše učitelské naděje stát před svými žáky. Řádně připraveni odučí své hodiny.

6. Následně se vrátí do své třídy a pokračují ve „své “ školní výuce dle rozvrhu. Po páté vyučovací hodině se opět všichni sejdeme v učitelském klubu a provedeme krátké zhodnocení celého dopoledne.

Vaše případné  dotazy ráda zodpoví zástupkyně pro 1. stupeň Helena Lachmannová a zástupkyně pro
2. stupeň Marcela Ebertová.

 

Ke stažení:

 

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

11.2.
2019

Od úterý 12. února 2019 je možné si vyzvednout přihlášky a zápisový list na střední školy v úředních hodinách sekretariátu (pondělí 8.00 – 17.00; úterý 8.00 – 17.00; středa 8.00 – 16.00; čtvrtek 8.00 – 13.00; pátek 8.00 – 16.00, mimo čtvrtek 21. 2. 2019). Jedná se o úřední listy, které si nutně musí převzít zákonný zástupce a přinést si vlastní desky na doklady.

 

Platba za školní družinu

11.2.
2019

Platbu za školní družinu na období leden - červen 2019 prosím uhraďte v sekretariátu školy v týdnu od 18. 2. do 22. 2. 2019 v úředních hodinách (pondělí 8.00 – 17.00; úterý 8.00 – 17.00; středa 8.00 – 16.00; čtvrtek 21. 2. - zavřeno; pátek 8.00 – 16.00). Celková částka za toto období činí 900,- Kč. Prosíme o přesnou částku.

 

Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků

5.2.
2019

Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost prohlídky naší školy a první odpovědi na případné otázky, které se týkají nástupu Vašeho dítěte do první třídy. Naši školu pro Vás otevřeme dne 19. února 2019, kdy se uskuteční Den otevřených dveří na Čtyřce v době od 14.00 do 18.00 hodin. Návštěva v dopoledních hodinách je možná po telefonické domluvě na kontaktech 312 682 940 – ZŠ a MŠ Norská 2633, Kladno a 731 495 023 – Mgr. Helena Lachmannová.

 

Ke stažení:

 

Ocenění za výborné výsledky v Národním testování

28.1.
2019

Na podzim 2018 se naše škola zapojila do projektu Národní testování. Někteří z našich žáků dosáhli nejlepších výsledků v rámci kraje. Nejúspěšnějším žákům a žákyním předal pořadatel ocenění prostřednictvím školy.

 

Úspěšná výtvarnice Eliška Krátká

24.1.
2019

V desátém ročníku výtvarné soutěže Městské policie Kladno s názvem Bezpečnost s Empíkem byla úspěšná i Eliška Krátká (na obrázku vpravo), žákyně 4. B, třídní učitelky PaedDr. Petry Sanytrákové. Její šikovnost ocenila velká porota druhým místem za kresbu, která varuje děti před hlazením neznámých pejsků. Elišce gratulujeme a přejeme hodně krásných obrázků.

 

Ke stažení:

 

Kurz kritického myšlení

23.1.
2019

Kritické myšlení, tento pojem se čím dál častěji objevuje v různých článcích v tisku i rozhovorech v dalších médiích, a to v souvislosti se vzděláváním - našim dětem i nám dospělým tato dovednost často chybí. V naší škole 12. 1.  skončil pokračovací kurz Kritického myšlení (pod hlavičkou Kritického myšlení, z. s. - www.kritickemysleni.cz), jehož se zúčastnili pedagogové z jiných škol a paní učitelka Babincová z naší školy. Jako lektorky KM chystáme základní jarní kurz pro učitele všech škol a stupňů, přivítáme ale mezi sebou i rodiče, kteří by se chtěli seznámit se způsobem výuky, který vede ke kritickému myšlení. Pokud si přejete mít bližší informace, ráda vám je poskytnu, můžete mě kontaktovat na adrese chocholova.anna@zsnorska.cz. Za lektorskou skupinu Anna Chocholová.

 

Chemickobiologická aktivita osmáků

23.1.
2019

Ve středu 23. 1. 2019 se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili projektového dopoledne v laboratořích SPŠ a OA Kladno, kde si v rámci podpory přírodovědného vzdělávání  vyzkoušeli různé laboratorní aktivity v oblasti chemie, biologie a fyziky, včetně aplikací na tabletech a práce s moderní mikroskopovací technikou. Součástí dopoledne byla i ukázka práce 3D tisku a manipulace s dronem. Všichni v rámci svých pracovních skupin dobře zvládli jednotlivé úkoly a tři nejlepší byli za svoji aktivitu odměněni drobnou pozorností. Mgr. Kateřina Wernerová.
 

 

Přihlášky do 6. třídy se sportovním zaměřením pro školní rok 2019/2020

8.1.
2019

Přijímací testy do 6.třídy se sportovním zaměřením pro školní rok 2019/2020 se konají 26. dubna 2019 od 8.30 do 10.30 hodin v tělocvičně školy (náhradní termín je 3. května 2019). Žáci si s sebou vezmou sportovní oblečení a sportovní obuv do tělocvičny. Bližší informace je možno obdržet v ředitelně školy nebo na telefonním čísle 731 495 022. Přihlášku zašlete nebo odevzdejte v ředitelně školy do 19.dubna 2019. Přihláška je ke stažení v příloze.

 

Ke stažení:

 

Zahrada žije

13.11.
2018

V letošním školním roce se chystáme přeměnit část zahrady na prostor, ve kterém budou naši žáci pracovat na políčku a záhonech, vytvoří si malé stromořadí a v neposlední řadě i rozkvetlou louku.
Harmonogram prací:

  1. V těchto dnech proběhlo zdokumentování stávajícího stavu zahrady.
  2. Žáci 5. ročníku vytváří plán zahrady, do kterého budeme průběžně zaznamenávat postup přeměny zahrady a umisťovat fotodokumentaci prací.
  3. V polovině měsíce listopadu přijede traktor s pluhem a zorá příslušné prostory tak, abychom v březnu mohli s žáky začít na zahradě připravovat půdu na osazení.
  4. Žáci druhého stupně vyrobí v zimních měsících, pod vedením svého pana učitele, dřevěné rámy na vyvýšené záhony.
  5. V zimních měsících proběhne ve třídách celé školy debata o výsledné podobě hospodářské části zahrady, výběru plodin, které budou děti pěstovat. Vše bude zveřejňováno na příslušné nástěnce a www školy.
  6. Velikonoční trhy – proběhne charitativní akce na podporu zahrady, na nákup stromků pro budoucí malé stromořadí.

Za celý přípravný tým Helena Lachmannová, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň

 

Termín sobotní brigády překládáme na březen

1.10.
2018

Jelikož se nám podařilo sehnat potřebnou techniku na zorání záhonů a políčka až na polovinu listopadu, jsme nuceni přeložit termín brigády na zahradě na jarní měsíce. Termín bude včas upřesněn. Všem přihlášeným rodičům děkujeme za ochotu pomoci. Za organizátory brigády Helena Lachmannová.
 

 

Sportuj ve škole s hodinou pohybu navíc.

4.9.
2018

V novém školním roce nabízí škola dětem, které navštěvují školní družinu, pokračování projektu "Hodina pohybu navíc". V letošním roce bude tento projekt realizován pod názvem "Sportuj ve škole" a bude realizován prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů ČR. Nabízíme dvě hodiny pohybu navíc - středa 0. a 7. hodinu. Přihlášky jsou pro zájemce připravené u vedoucí vychovatelky ŠD paní Evy Skleničkové. V případě velkého zájmu může škola ještě nabídnout 0. hodinu v úterý.

 

V novém školním roce s novou elektronickou žákovskou knížkou

2.9.
2018

Vážení rodiče, vážení žáci.

Užívání nové elektronické žákovské knížky zahájíte v následujících krocích:
1. V úterý 4. září 2018 dostanou žáci od svých třídních učitelů přístupové údaje do ŽK pro sebe i pro rodiče.
2. Do systému se přihlásíte na internetové adrese https://zsnorska.bakalari.cz (nebo kliknutím na podtržený odkaz).

3. Po zadání uživatelského jména a hesla Vám program nabídne možnost změny přihlašovacích údajů. Doporučujeme to provést na tvar, který běžně používáte, například do mailu apod. Nezadávejte si prosím nové údaje, které můžete zapomenout.

4. Více informací o aplikaci můžete získat na stránkách https://bakalari.cz/
5. Při problémech kontaktujte třídního učitele Vašich dětí.

Přejeme Vám úspěšný školní rok 2018-2019.

 

Flétničky začnou ve středu 3. října 2018

1.9.
2018

Ptáčata: 13.30 – 14.15 hod
Kardulky: 14.25 – 15.10 hod
Soubor - nácvik: 15.15 – 15.45 hod (hlásí se nejmladší hráči až po 6. třídu ZŠ)
Souborová souhra – 15.45 – 16.45 hod (všichni členové souboru)
Bližší informace a možnost přihlášení najdete v rezervačním systému Kouzelné školy Kladno

 

Oddíl JUDO4FUN - Judo Hrou

1.9.
2018

Na naší škole působí již čtvrtým rokem tréninkové středisko oddílu juda Judo4fun. Tréninkový program je vždy v úterý 18.00 – 19.30 a v pátek 16.30 – 18.00. Cena je 1 700 Kč za pololetí při tréninku 1x týdně nebo 3 000 Kč za pololetí při tréninku 2x týdně. Přihlásit se je možné kdykoliv na stránkách oddílu. K návštěvě stránek oddílu a zejména ke sportovní činnosti Vás zve vedoucí oddílu Judo4fun Mgr. Martin Kadubec. 

Ukázka tréninku ve školní tělocvičně.

Na oddílovém videu vidíte, co se Vaše děti naučí.

Víkendová i prázdninová soustředění pro děti:

 

Atletika pro nejmenší děti začíná už 3. září 2018

29.8.
2018

Sportovní klub LS Kladno ve spolupráci s naší školou zve k zápisu do oddílu sportovní všestrannosti zaměřené na atletiku pro děti narozené v letech 2010, 2011, 2012 a 2013 už v pondělí 3. září a ve středu 5. 9. 2018 od 16 do 17 hodin na basketbalovém hřišti ve sportovním areálu naší školy. Své dítě můžete samozřejmě přihlásit v uvedeném čase kterýkoliv další týden. CELÉ ZÁŘÍ MÁTE MOŽNOST SI ATLETIKU VYZKOUŠET ZDARMA. Klubové příspěvky činí 3000,- Kč za 5 měsíců.

 

Ke stažení:

 

Projekt nadané děti

28.6.
2018

V průběhu června se naše škola zapojila do projektu „Nadané děti“, jehož cílem je vytvořit komplexní diagnostický systém, který by v praxi umožňoval vyhledávat mimořádně nadané žáky a zároveň mapovat profil schopností jednotlivých žáků ve třídě, tedy popsat jejich silné a slabé stránky (např. paměť, logické usuzování, verbální schopnosti atd.). Zúčastnili se žáci 1., 2. a 3. tříd. Více informací naleznete na: http://www.nadanedeti.cz/zapojte-se-vyvoj-diag-systemu

 

Sbíráme víčka pro Hynečka

13.2.
2018

Od září tohoto školního roku sbíráme víčka na podporu vyléčení Hynka Skůry, s jehož příběhem se můžete seznámit na stránkách Pošli srdce Hynkovi. V posledním týdnu listopadu jsme odeslali první zásilku víček. Každý, kdo přispěje alespoň malým dílem, pomůže přiblížit Hynkovo vyléčení. Sbíráme pouze víčka od pet lahví, bohužel jiné plasty nám nechtějí vykoupit a není v našich silách plasty třídit a přebírat. Prosíme o posílání jen víček od pet lahví. Všem přispěvatelům mnohokrát děkujeme.

 

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 23.8.2019

Svátek má: Sandra

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10