ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Základní škola

Aktuální informace

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

11.2.
2019

Od úterý 12. února 2019 je možné si vyzvednout přihlášky a zápisový list na střední školy v úředních hodinách sekretariátu (pondělí 8.00 – 17.00; úterý 8.00 – 17.00; středa 8.00 – 16.00; čtvrtek 8.00 – 13.00; pátek 8.00 – 16.00, mimo čtvrtek 21. 2. 2019). Jedná se o úřední listy, které si nutně musí převzít zákonný zástupce a přinést si vlastní desky na doklady.

 

Platba za školní družinu

11.2.
2019

Platbu za školní družinu na období leden - červen 2019 prosím uhraďte v sekretariátu školy v týdnu od 18. 2. do 22. 2. 2019 v úředních hodinách (pondělí 8.00 – 17.00; úterý 8.00 – 17.00; středa 8.00 – 16.00; čtvrtek 21. 2. - zavřeno; pátek 8.00 – 16.00). Celková částka za toto období činí 900,- Kč. Prosíme o přesnou částku.

 

Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků

5.2.
2019

Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost prohlídky naší školy a první odpovědi na případné otázky, které se týkají nástupu Vašeho dítěte do první třídy. Naši školu pro Vás otevřeme dne 19. února 2019, kdy se uskuteční Den otevřených dveří na Čtyřce v době od 14.00 do 18.00 hodin. Návštěva v dopoledních hodinách je možná po telefonické domluvě na kontaktech 312 682 940 – ZŠ a MŠ Norská 2633, Kladno a 731 495 023 – Mgr. Helena Lachmannová.

 

Ke stažení:

 

Ocenění za výborné výsledky v Národním testování

28.1.
2019

Na podzim 2018 se naše škola zapojila do projektu Národní testování. Někteří z našich žáků dosáhli nejlepších výsledků v rámci kraje. Nejúspěšnějším žákům a žákyním předal pořadatel ocenění prostřednictvím školy.

 

Úspěšná výtvarnice Eliška Krátká

24.1.
2019

V desátém ročníku výtvarné soutěže Městské policie Kladno s názvem Bezpečnost s Empíkem byla úspěšná i Eliška Krátká (na obrázku vpravo), žákyně 4. B, třídní učitelky PaedDr. Petry Sanytrákové. Její šikovnost ocenila velká porota druhým místem za kresbu, která varuje děti před hlazením neznámých pejsků. Elišce gratulujeme a přejeme hodně krásných obrázků.

 

Ke stažení:

 

Kurz kritického myšlení

23.1.
2019

Kritické myšlení, tento pojem se čím dál častěji objevuje v různých článcích v tisku i rozhovorech v dalších médiích, a to v souvislosti se vzděláváním - našim dětem i nám dospělým tato dovednost často chybí. V naší škole 12. 1.  skončil pokračovací kurz Kritického myšlení (pod hlavičkou Kritického myšlení, z. s. - www.kritickemysleni.cz), jehož se zúčastnili pedagogové z jiných škol a paní učitelka Babincová z naší školy. Jako lektorky KM chystáme základní jarní kurz pro učitele všech škol a stupňů, přivítáme ale mezi sebou i rodiče, kteří by se chtěli seznámit se způsobem výuky, který vede ke kritickému myšlení. Pokud si přejete mít bližší informace, ráda vám je poskytnu, můžete mě kontaktovat na adrese chocholova.anna@zsnorska.cz. Za lektorskou skupinu Anna Chocholová.

 

Chemickobiologická aktivita osmáků

23.1.
2019

Ve středu 23. 1. 2019 se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili projektového dopoledne v laboratořích SPŠ a OA Kladno, kde si v rámci podpory přírodovědného vzdělávání  vyzkoušeli různé laboratorní aktivity v oblasti chemie, biologie a fyziky, včetně aplikací na tabletech a práce s moderní mikroskopovací technikou. Součástí dopoledne byla i ukázka práce 3D tisku a manipulace s dronem. Všichni v rámci svých pracovních skupin dobře zvládli jednotlivé úkoly a tři nejlepší byli za svoji aktivitu odměněni drobnou pozorností. Mgr. Kateřina Wernerová.
 

 

Přihlášky do 6. třídy se sportovním zaměřením pro školní rok 2019/2020

8.1.
2019

Přijímací testy do 6.třídy se sportovním zaměřením pro školní rok 2019/2020 se konají 26. dubna 2019 od 8.30 do 10.30 hodin v tělocvičně školy (náhradní termín je 3. května 2019). Žáci si s sebou vezmou sportovní oblečení a sportovní obuv do tělocvičny. Bližší informace je možno obdržet v ředitelně školy nebo na telefonním čísle 731 495 022. Přihlášku zašlete nebo odevzdejte v ředitelně školy do 19.dubna 2019. Přihláška je ke stažení v příloze.

 

Ke stažení:

 

Zahrada žije

13.11.
2018

V letošním školním roce se chystáme přeměnit část zahrady na prostor, ve kterém budou naši žáci pracovat na políčku a záhonech, vytvoří si malé stromořadí a v neposlední řadě i rozkvetlou louku.
Harmonogram prací:

  1. V těchto dnech proběhlo zdokumentování stávajícího stavu zahrady.
  2. Žáci 5. ročníku vytváří plán zahrady, do kterého budeme průběžně zaznamenávat postup přeměny zahrady a umisťovat fotodokumentaci prací.
  3. V polovině měsíce listopadu přijede traktor s pluhem a zorá příslušné prostory tak, abychom v březnu mohli s žáky začít na zahradě připravovat půdu na osazení.
  4. Žáci druhého stupně vyrobí v zimních měsících, pod vedením svého pana učitele, dřevěné rámy na vyvýšené záhony.
  5. V zimních měsících proběhne ve třídách celé školy debata o výsledné podobě hospodářské části zahrady, výběru plodin, které budou děti pěstovat. Vše bude zveřejňováno na příslušné nástěnce a www školy.
  6. Velikonoční trhy – proběhne charitativní akce na podporu zahrady, na nákup stromků pro budoucí malé stromořadí.

Za celý přípravný tým Helena Lachmannová, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň

 

Termín sobotní brigády překládáme na březen

1.10.
2018

Jelikož se nám podařilo sehnat potřebnou techniku na zorání záhonů a políčka až na polovinu listopadu, jsme nuceni přeložit termín brigády na zahradě na jarní měsíce. Termín bude včas upřesněn. Všem přihlášeným rodičům děkujeme za ochotu pomoci. Za organizátory brigády Helena Lachmannová.
 

 

Sportuj ve škole s hodinou pohybu navíc.

4.9.
2018

V novém školním roce nabízí škola dětem, které navštěvují školní družinu, pokračování projektu "Hodina pohybu navíc". V letošním roce bude tento projekt realizován pod názvem "Sportuj ve škole" a bude realizován prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů ČR. Nabízíme dvě hodiny pohybu navíc - středa 0. a 7. hodinu. Přihlášky jsou pro zájemce připravené u vedoucí vychovatelky ŠD paní Evy Skleničkové. V případě velkého zájmu může škola ještě nabídnout 0. hodinu v úterý.

 

V novém školním roce s novou elektronickou žákovskou knížkou

2.9.
2018

Vážení rodiče, vážení žáci.

Užívání nové elektronické žákovské knížky zahájíte v následujících krocích:
1. V úterý 4. září 2018 dostanou žáci od svých třídních učitelů přístupové údaje do ŽK pro sebe i pro rodiče.
2. Do systému se přihlásíte na internetové adrese https://zsnorska.bakalari.cz (nebo kliknutím na podtržený odkaz).

3. Po zadání uživatelského jména a hesla Vám program nabídne možnost změny přihlašovacích údajů. Doporučujeme to provést na tvar, který běžně používáte, například do mailu apod. Nezadávejte si prosím nové údaje, které můžete zapomenout.

4. Více informací o aplikaci můžete získat na stránkách https://bakalari.cz/
5. Při problémech kontaktujte třídního učitele Vašich dětí.

Přejeme Vám úspěšný školní rok 2018-2019.

 

Flétničky začnou ve středu 3. října 2018

1.9.
2018

Ptáčata: 13.30 – 14.15 hod
Kardulky: 14.25 – 15.10 hod
Soubor - nácvik: 15.15 – 15.45 hod (hlásí se nejmladší hráči až po 6. třídu ZŠ)
Souborová souhra – 15.45 – 16.45 hod (všichni členové souboru)
Bližší informace a možnost přihlášení najdete v rezervačním systému Kouzelné školy Kladno

 

Oddíl JUDO4FUN - Judo Hrou

1.9.
2018

Na naší škole působí již čtvrtým rokem tréninkové středisko oddílu juda Judo4fun. Tréninkový program je vždy v úterý 18.00 – 19.30 a v pátek 16.30 – 18.00. Cena je 1 700 Kč za pololetí při tréninku 1x týdně nebo 3 000 Kč za pololetí při tréninku 2x týdně. Přihlásit se je možné kdykoliv na stránkách oddílu. K návštěvě stránek oddílu a zejména ke sportovní činnosti Vás zve vedoucí oddílu Judo4fun Mgr. Martin Kadubec. 

Ukázka tréninku ve školní tělocvičně.

Na oddílovém videu vidíte, co se Vaše děti naučí.

Víkendová i prázdninová soustředění pro děti:

 

Atletika pro nejmenší děti začíná už 3. září 2018

29.8.
2018

Sportovní klub LS Kladno ve spolupráci s naší školou zve k zápisu do oddílu sportovní všestrannosti zaměřené na atletiku pro děti narozené v letech 2010, 2011, 2012 a 2013 už v pondělí 3. září a ve středu 5. 9. 2018 od 16 do 17 hodin na basketbalovém hřišti ve sportovním areálu naší školy. Své dítě můžete samozřejmě přihlásit v uvedeném čase kterýkoliv další týden. CELÉ ZÁŘÍ MÁTE MOŽNOST SI ATLETIKU VYZKOUŠET ZDARMA. Klubové příspěvky činí 3000,- Kč za 5 měsíců.

 

Ke stažení:

 

Projekt nadané děti

28.6.
2018

V průběhu června se naše škola zapojila do projektu „Nadané děti“, jehož cílem je vytvořit komplexní diagnostický systém, který by v praxi umožňoval vyhledávat mimořádně nadané žáky a zároveň mapovat profil schopností jednotlivých žáků ve třídě, tedy popsat jejich silné a slabé stránky (např. paměť, logické usuzování, verbální schopnosti atd.). Zúčastnili se žáci 1., 2. a 3. tříd. Více informací naleznete na: http://www.nadanedeti.cz/zapojte-se-vyvoj-diag-systemu

 

Sbíráme víčka pro Hynečka

13.2.
2018

Od září tohoto školního roku sbíráme víčka na podporu vyléčení Hynka Skůry, s jehož příběhem se můžete seznámit na stránkách Pošli srdce Hynkovi. V posledním týdnu listopadu jsme odeslali první zásilku víček. Každý, kdo přispěje alespoň malým dílem, pomůže přiblížit Hynkovo vyléčení. Sbíráme pouze víčka od pet lahví, bohužel jiné plasty nám nechtějí vykoupit a není v našich silách plasty třídit a přebírat. Prosíme o posílání jen víček od pet lahví. Všem přispěvatelům mnohokrát děkujeme.

 

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 22.2.2019

Svátek má: Petr

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10