ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Základní škola

Aktuální informace

Návrat žáků 2. stupně do školy od 3. 5. 2021

1.5.
2021

POKYNY PRO VÝUKU OD 3.5. 2021 do odvolání

 

2. stupeň - Sudý týden od 3.5. – do 7.5. probíhá:

· prezenční výuka v 6. a 7. ročníku (jdou do školy)

· distanční výuka v 8. a 9. ročníku

2. stupeň - Lichý týden od 10.5. – do 14.5. probíhá:

· prezenční výuka v 8. a 9. ročníku

· distanční výuka v 6. a 7. ročníku.

 

Prezenční výuka probíhá:

1. Dle stálých rozvrhů, které všichni vyučující, žáci i rodiče mají k dispozici na Bakalářích.

2. Žáci budou mít výuku ve své kmenové třídě a přezouvají se ve své šatně.

3. Sportovní třídy nebudou mít hodiny plavání.

4. Tělesná výchova se vyučuje ve venkovních prostorách.

5. Roušky nebo respirátory jsou povinné kromě sportovních činností ve venkovních prostorách.

 

Distanční výuka probíhá:

1. Dle stálých rozvrhů, které všichni vyučující, žáci i rodiče mají k dispozici na Bakalářích.

2. Každý žák je povinen se k on-line výuce připojit.

3. V případě nemoci platí pravidla školního řádu pro omlouvání žáků!!!!

4. Žáci, kteří se nemohou připojit z objektivních důvodů na on-line výuku, jsou povinni si materiály k výuce vyzvednout na vrátnici školy vždy v pondělí, kdy jim začíná distanční výuka a přinesou je v pondělí následující týden v době prezenční výuky.

5. Vyzvednutí materiálů bude probíhat od 8.00 do 9.00 na vrátnici školy.

6. V ostatních předmětech mimo rozvrh on-line výuky žáci zpracovávají zadané úkoly, které jim vyučující ukládají do souboru dané třídy v aplikaci Teams.

 

Testování:

1. V pondělí při nástupu do školy, budou žáci testováni antigenním testem.

2. Město Kladno schválilo možnost zkušebních neinvazivních PCR testů (žák dostane zkumavku s tamponkem, ten vloží na 1,5 min do pusy a následně vrátí do zkumavky - viz leták v příloze). Laboratoř vzorky zpracuje a následující ráno budete znát výsledek testu. Tento test je platný celý týden. Pokud chcete, aby vaše dítě bylo testováno 3.5. nově tímto testem, je potřeba, aby první den školy mělo dítě podepsaný souhlas rodiče, který posílám jako přílohu s názvem Souhlas nebo je umístěn ke stažení na www.4zskladno.cz .

3. Pokud žák nevyužije PCR test, bude antigenním testem testován i ve čtvrtek.

4. Žáci 8. – 9.r., kteří nastupují do školy 10.5. mají možnost přijít do školy na testování PCR testem v pátek 7.5. od 7:00 do 7:45. Musí odevzdat také podepsaný souhlas rodiče. Pokud tuto možnost nevyužijí, budou v pondělí 10.5. a ve čtvrtek 13.5. testováni antigenními testy.

 

Školní jídelna:

1. Školní jídelna vaří pro všechny strávníky.

2. Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mohou chodit do školy na obědy v době od 13.30 do 14.15.

3. Pokud na obědy žáci chodit nebudou. Je povinnost zákonného zástupce obědy odhlásit.

 

Ke stažení:

 

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

23.4.
2021

V příloze najdete seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 

Ke stažení:

 

Testování žáků

16.4.
2021

Vážení rodiče, 
v tomto týdnu proběhlo v pondělí a ve čtvrtek první testování žáků antigenními testy. I díky vašemu vstřícnému a zodpovědnému přístupu úspěšně zvládli testování všichni žáci, a to s negativním výsledkem.
Město Kladno v pondělí schválilo možnost zkušebních neinvazivních PCR testů (žák dostane zkumavku s tamponkem, ten vloží na 1,5 min do úst a následně vrátí do zkumavky - viz leták v příloze). Laboratoř vzorky zpracuje a následující den ráno budete znát výsledek testu. Tento test je platný celý týden.
Podrobné informace k testování najdete zde: Zkušební testování PCR

Pokud chcete, aby vaše dítě bylo testováno nově testem PCR, je potřeba, aby první den školy mělo dítě podepsaný souhlas rodiče​ (v příloze).
Děkuji za spolupráci a přeji klidný víkend.

Iveta Schořálková, zástupkyně ředitele

 

Ke stažení:

 

Třída 6. C se zaměřením na sport - školní rok 2021/2022

14.4.
2021

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme opět třídu 6. C se zaměřením na sport.
Přijímací testy se budou konat 7. 5. 2021 (náhradní termín 14. 5. 2021). Přihlášku je potřeba doručit do školy do 30. 4. 2021. Další informace jsou v přílohách.

Marcela Ebertová, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

 

 

Ke stažení:

 

Informace MŠMT pro provoz škol od 12. 4. 2021

8.4.
2021

Informace k výuce žáků 1.stupně na od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
v pondělí 12. dubna se děti 1. stupně vrátí k prezenční výuce do škol za těchto podmínek:
Do školy půjdou žáci rotačně (jeden týden prezenčně ve škole, jeden týden distančně z domova), a to takto:

od 12. 4. (a další liché týdny) prezenčně ve škole třídy: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A ,3. C a 4. C.

od 19. 4. (a další sudé týdny) prezenčně ve škole třídy: 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B, 1. C, 2. C a 5. C.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu. V souladu s opatřeními MŠMT není v provozu bazén a tělocvičny. 

 

Školní družina

Ranní družina je v provozu od 6:00 do 7:30
Odpolední družina do 17:00

Stravování ve školní jídelně bude umožněno všem žákům na prezenční výuce v době od 11:40 hod do 14:00 hod.

Žáci na distanční výuce si mohou odebrat stravu od 14:00 do 14:15 hod.

 

Ochrana dýchacích cest

Žáci jsou povinni používat minimálně chirurgickou roušku po celou dobu přítomnosti ve škole.

 

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna negativním testem na COVID -19.

· Testování ve škole bude probíhat ve třídách vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu za dohledu třídní učitelky.

· Pokud bylo u žáka v posledních 90 dnech diagnostikováno onemocnění Covid, je potřeba přinést první den výuky potvrzení s datem pozitivního testu. V tomto případě se dítě 90 dní netestuje.

· Je také možné, aby si dítě do třídy přineslo vlastní certifikovaný test, na který je zvyklé z domova. Tímto testem se společně s ostatními otestuje.

· Možností je i přinést potvrzení PCR testu (platí 1 týden) nebo antigenního testu (platí 3 dny) z jakékoliv laboratoře.

 

Informace k distanční výuce žáků 1.stupně od 12. 4. 2021

Škola umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání i v době distanční žákům, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Zákonní zástupci žáků vyplní Žádost o umístění, která je v příloze. K Žádosti je potřeba přiložit i potvrzení zaměstnavatele.

Je nutné dítěti zajistit obědy ve školní jídelně dle standardních podmínek.

 

V případě zájmu kontaktujte zástupkyni ředitelky školy.

Mgr. Iveta Schořálková

606 327 334

 
Více v níže uvedeném odkazu.

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?highlightWords=testov%C3%A1n%C3%AD

 

Ke stažení:

 

Virtuální prohlídka školy

4.3.
2021

Virtuální prohlídka školy

 

Adopce na dálku

19.11.
2020

Naše škola je již mnoho let zapojena do programu Adopce na dálku. Do konce školního roku 2019 finančně podporovala dívku Shreedevi Achari. Tato dívka úspěšně ukončila své vzdělávání, a tak jsme hledali další dítě, kterému bychom pomáhali. Dětí, které by potřebovaly podporu, je opravdu mnoho. Společně se žáky naší školy jsme se rozhodli pro chlapce Chandrakantha Islampurkara, který pochází z Indie.

Chandrakanth je šestiletý, chytrý a aktivní chlapec, který nyní chodí do druhé třídy. Byť jsou školy v Indii od března zavřené, fungují dál a výuku organizují na dálku nebo pod širým nebem za podmínek dodržování odstupu. I přes složité podmínky si Chandrakanth učení užívá a stále se zlepšuje, protože má jeden velký cíl - stát se pilotem. Ve volném čase si rád čte knihy, dívá se na televizi nebo si hraje se svými sourozenci a kamarády.

Pandemie COVID-19 narušila jak školní docházku, tak systém pravidelné korespondence s adoptovanými dětmi. Přesto jsme se dopisu od našeho nového žáčka dočkali a přikládáme jeho ukázku i s fotografií.

 

Ke stažení:

 

On-line zdroje pro další vzdělávání

29.9.
2020

Vážení rodiče,
těší nás, že vám záleží na kvalitě vzdělání vašich dětí.
Pokud se chcete aktivně zapojit do tvorby nebo využívání a sdílení výukových materiálů, doporučujeme následující odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/prehled-on-line-zdroju-pro-zaky-rodice-a-ucitele-od-ecml-at

Vedení školy

 

Úřední hodiny sekretariátu ve školním roce 2020/2021

24.8.
2020

Pondělí  8:00 – 17:00
Úterý      8:00 – 16:00
Středa    8:00 – 13:00
Čtvrtek   8:00 – 16:00
                        Pátek      8:00 – 14:30

Během jarních prázdnin je z důvodu dovolené sekretariát uzavřen.

 

 

 

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 6.5.2021

Svátek má: Radoslav

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10