ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Základní škola

Aktuální informace

Informace MŠMT pro provoz škol od 12. 4. 2021

8.4.
2021

Informace k výuce žáků 1.stupně na od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
v pondělí 12. dubna se děti 1. stupně vrátí k prezenční výuce do škol za těchto podmínek:
Do školy půjdou žáci rotačně (jeden týden prezenčně ve škole, jeden týden distančně z domova), a to takto:

od 12. 4. (a další liché týdny) prezenčně ve škole třídy: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A ,3. C a 4. C.

od 19. 4. (a další sudé týdny) prezenčně ve škole třídy: 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B, 1. C, 2. C a 5. C.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu. V souladu s opatřeními MŠMT není v provozu bazén a tělocvičny. 

 

Školní družina

Ranní družina je v provozu od 6:00 do 7:30
Odpolední družina do 17:00

Stravování ve školní jídelně bude umožněno všem žákům na prezenční výuce v době od 11:40 hod do 14:00 hod.

Žáci na distanční výuce si mohou odebrat stravu od 14:00 do 14:15 hod.

 

Ochrana dýchacích cest

Žáci jsou povinni používat minimálně chirurgickou roušku po celou dobu přítomnosti ve škole.

 

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna negativním testem na COVID -19.

· Testování ve škole bude probíhat ve třídách vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu za dohledu třídní učitelky.

· Pokud bylo u žáka v posledních 90 dnech diagnostikováno onemocnění Covid, je potřeba přinést první den výuky potvrzení s datem pozitivního testu. V tomto případě se dítě 90 dní netestuje.

· Je také možné, aby si dítě do třídy přineslo vlastní certifikovaný test, na který je zvyklé z domova. Tímto testem se společně s ostatními otestuje.

· Možností je i přinést potvrzení PCR testu (platí 1 týden) nebo antigenního testu (platí 3 dny) z jakékoliv laboratoře.

 

Informace k distanční výuce žáků 1.stupně od 12. 4. 2021

Škola umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání i v době distanční žákům, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Zákonní zástupci žáků vyplní Žádost o umístění, která je v příloze. K Žádosti je potřeba přiložit i potvrzení zaměstnavatele.

Je nutné dítěti zajistit obědy ve školní jídelně dle standardních podmínek.

 

V případě zájmu kontaktujte zástupkyni ředitelky školy.

Mgr. Iveta Schořálková

606 327 334

 
Více v níže uvedeném odkazu.

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?highlightWords=testov%C3%A1n%C3%AD

 

Ke stažení:

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

31.3.
2021

Zápis dětí do prvních tříd na školní rok 2021/22 se na naší škole koná 

online v termínu 6. - 17. dubna 2021 přes odkaz na webových stránkách školy - přihláška online

podáním žádosti v budově školy 12. - 17. dubna 2021

V případě, že máte zájem o osobní schůzku s paní učitelkou, rezervujte si konkrétní termín na telefonním čísle 731 653 325 (sekretariát, p. Landová). Konzultace budou probíhat ve dnech 7. 4., 8. 4., 13. 4., 14. 4. a 15. 4., vždy mezi 15. a 17. hodinou., délka konzultace je cca 30 minut (platí pro zákonné zástupce, kteří přihlašují dítě do tříd na ZŠ Kladno, Norská 2633).

Kontakt:
Mgr. Iveta Schořálková, zástupkyně pro 1. stupeň
email: schoralkova.iveta@zsnorska.cz 
telefon: 312 682 940

Zápis online

 

Ke stažení:

 

Virtuální prohlídka školy

4.3.
2021

Virtuální prohlídka školy

 

Adopce na dálku

19.11.
2020

Naše škola je již mnoho let zapojena do programu Adopce na dálku. Do konce školního roku 2019 finančně podporovala dívku Shreedevi Achari. Tato dívka úspěšně ukončila své vzdělávání, a tak jsme hledali další dítě, kterému bychom pomáhali. Dětí, které by potřebovaly podporu, je opravdu mnoho. Společně se žáky naší školy jsme se rozhodli pro chlapce Chandrakantha Islampurkara, který pochází z Indie.

Chandrakanth je šestiletý, chytrý a aktivní chlapec, který nyní chodí do druhé třídy. Byť jsou školy v Indii od března zavřené, fungují dál a výuku organizují na dálku nebo pod širým nebem za podmínek dodržování odstupu. I přes složité podmínky si Chandrakanth učení užívá a stále se zlepšuje, protože má jeden velký cíl - stát se pilotem. Ve volném čase si rád čte knihy, dívá se na televizi nebo si hraje se svými sourozenci a kamarády.

Pandemie COVID-19 narušila jak školní docházku, tak systém pravidelné korespondence s adoptovanými dětmi. Přesto jsme se dopisu od našeho nového žáčka dočkali a přikládáme jeho ukázku i s fotografií.

 

Ke stažení:

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2021/2022

23.10.
2020

V příloze je ke stažení dokument s termíny přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok rok 2021/2022.

 

Ke stažení:

 

On-line zdroje pro další vzdělávání

29.9.
2020

Vážení rodiče,
těší nás, že vám záleží na kvalitě vzdělání vašich dětí.
Pokud se chcete aktivně zapojit do tvorby nebo využívání a sdílení výukových materiálů, doporučujeme následující odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/prehled-on-line-zdroju-pro-zaky-rodice-a-ucitele-od-ecml-at

Vedení školy

 

Úřední hodiny sekretariátu ve školním roce 2020/2021

24.8.
2020

Pondělí  8:00 – 17:00
Úterý      8:00 – 16:00
Středa    8:00 – 13:00
Čtvrtek   8:00 – 16:00
                        Pátek      8:00 – 14:30

Během jarních prázdnin je z důvodu dovolené sekretariát uzavřen.

 

 

 

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 11.4.2021

Svátek má: Izabela

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10