ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Základní škola

Aktuální informace

Zápis do ZŠ pro školní rok 2020/2021

1.4.
2020

Zápis do ZŠ pro školní rok 2020/2021 bude probíhat díky nepříznivé epidemiologické situaci v letošním roce netradičně - bez přítomnosti dětí. Přijímací řízení bude probíhat od 14.4. do 25.4. 2020. Přesné informace k průběhu zápisu jsou ke stažení níže.
 

Ke stažení:

 

Přijímací řízení do třídy 6. C se zaměřením na sport pro školní rok 2020/2021

26.3.
2020

Sportovní třída 6.C 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme třídu 6.C se zaměřením na sport. Přijímací testy budou 14 dní po otevření školy. Pokud by nastala jiná situace, oznámíme vše přes stránky školy i přihlášeným žákům. Přihlášku je potřeba odevzdat do 30.4.2020. Další informace jsou v přílohách.

M. Ebertová, zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň

 

Ke stažení:

 

Kam se obrátit při řešení krizových situací?

26.3.
2020

Přiložené schéma je jednoduchým vodítkem, kam se obracet v případě krizových situací.
 

Ke stažení:

 

Nabídka pracovního místa

25.3.
2020

Nabídka pracovní pozice: ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Požadavky: předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon této pracovní pozice (VŠ), organizační a řídící schopnosti, znalost školské problematiky a předpisů, bezúhonnost
Nabídky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte na info@zsnorska.cz.
 

Zkoušíme novinku - domácí úkoly od zítřka na stránkách tříd!

23.3.
2020

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně!

Snažíme se se pružně reagovat na Vaše podněty. Množí se připomínky, že informace na bakalářích fungují problematicky, nedaří se stahovat domácí úkoly a přílohy atp. Chceme zkusit zadávání úkolů přímo na webu školy, na stránkách tříd. Půjde o texty ve formátu pdf, které by měly jít bez potíží otevřít i v mobilních telefonech.
Aktualizace bude probíhat 1x denně.
Soubory DÚ najdete na stránce třídy, pod fotografiemi - albíčkem třídy.
Předem děkujeme za vaše podněty a připomínky, informace o funkčnosti tohoto systému. V případě potřeby kontaktujte správce webu přes návštěvní knihu nebo kontaktní formulář.

Milena Trojanová

 

 

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

19.3.
2020

Vzhledem k opatřením v souvislosti se šířením koronaviru rozhodlo Ministerstvo školství o organizaci zápisů do ZŠ pro školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí. Všechny formality je možné také zvládnout také bez osobní účasti zákonných zástupců. Podrobnosti níže v materiálu MŠMT. Další informace o zápisu a akcích pro rodiče a děti budeme průběžně sdělovat s ohledem na vývoj situace v šíření koronaviru. Vedení školy

 

Ke stažení:

 

Kontakty po dobu uzavření školy

17.3.
2020

Aktuálně nefunguje pevná telefonní linka.

V pracovních dnech od 8.00 do 16.00 je možné využít mobilní číslo sekretariátu: 731 653 325,
zástupkyně pro první stupeň: 606 327 334,
zástupkyně pro druhý stupeň: 731 495 022.
 

Kanceláře školy (ekonomické oddělení, sekretariát, kancelář zástupkyně ředitelky) jsou otevřené od pondělí do pátku od 8.00 do 12.00 hodin, popř. lze telefonicky domluvit jiný čas (na telefonu 731 653 325). 

 

Žádost o ošetřovné - aktuální opatření

15.3.
2020

Možnost zaslání potvrzené žádosti o ošetřovné emailem - není nutná osobní návštěva školy

Formulář na ošetřování dítěte si lze stáhnout, vyplnit (stačí jméno, příjmení a RČ dítěte), a poslat na e-mail paní sekretářce Landové - landova.magdalena@zsnorska.cz. Ona žádost obratem potvrdí a zašle e-mailem zpět.
V případě, že pro Vás tento postup technicky není možný, stačí paní sekretářce poslat jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo. Paní sekretářka Vám žádost vyplní a potvzenou ji zašle zpět emailem.
 
 

Ke stažení:

 

Opatření v souvislosti s Rozhodnutím Ministerstva školství o dočasném uzavření škol pro nepříznivou epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 v Evropě

12.3.
2020

Vážení rodiče a děti, v pondělí 16. 3. 2020 budete v dopoledních hodinách informováni o průběhu domácí výuky svými třídními učiteli a příslušnými vyučujícími jednotlivých předmětů.
Komunikace bude probíhat dostupnými elektronickými prostředky - Bakalář, maily atd. dle jednotlivých vyučujících.
 
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let se vydává a potvrzuje v sekretariátu školy ZŠ Norská (platí i pro žáky ze ZŠ Montessori) v úředních hodinách, uvedených na webových stránkách školy.
Formulář je možné stáhnout z webových stránek školy, předem vyplnit a potom nechat v sekretariátu potvrdit.
 

Po dobu uzavření školy je přerušen provoz školní jídelny. Po tuto dobu budou automaticky odhlášeny obědy
pro všechny strávníky. Není tudíž potřeba stravu individuálně odhlašovat ani telefonicky, ani přes aplikaci strava.cz.

Vedení školy
 
 

Ke stažení:

 

INFORMACE MAGISTRÁTU MĚSTA KLADNA PRO ŠKOLY - opatření proti nákaze koronavirem

3.3.
2020


V návaznosti na dnešní rozhodnutí Bezpečností rady státu a aktuální situaci s koronavirem zasíláme níže doporučení a informace: * S blížícími se jarními prázdninami důrazně upozorňujeme na potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech: - Lombardie, - Benátsko/Veneto, - Piemont, - Emilia Romagna.
Česká republika tedy NEdoporučuje cestování do těchto lokalit.

* Pokud se žáci a zákonní zástupci vrátili do ČR z některého z ohnisek nákazy, musí zatelefonovat svému dětskému nebo praktickému lékaři, který zhodnotí případné příznaky nemoci a rozhodne o dalších krocích. Doporučujeme následně zkontaktovat vedení příslušné školy.
* Informace lze telefonicky získat u Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na čísle: 736 521 357.
* Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím "etiketu kašle" - dodržujte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem.
* Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin.
* V případě podezření na respirační onemocnění dětí a žáků kontaktujte jejich zákonné zástupce s výzvou k okamžitému řešení zdravotního stavu nezletilého.
* Vyhýbejte se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka Ministerstva zdravotnictví ČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: < http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vys kytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html> http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vysk ytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: < http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV> http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV Kontakty na Krajské hygienické stanice:
 http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy> http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy Web Ministerstva zahraničních věcí:

 https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html> https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí: < https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_ dopravy_koronavirus.html> https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_d opravy_koronavirus.html
Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit:
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-obj evil-koronavirus> https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-obje vil-koronavirus

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, vnímejte celou situaci z pozice zřizovatele jako preventivní doporučující opatření. V případě nepříznivého epidemiologického vývoje v ČR budou operativně přijímána další nezbytná opatření.
S pozdravem

Ing. Dan Jiránek, v. r.
Ing. Zdeněk Slepička, v. r.
primátor města Kladna
tajemník Magistrátu města Kladna

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

2.1.
2020

 

 

 

  • Zápis do prvních tříd

24. 4. 2020 od 14 do 18 hodin

25. 4. 2020 od 9 do 12 hodin
Otevíráme čtyři třídy, z toho tři na ZŠ Norská, jednu na ZŠ Montessori

  • Den otevřených dveří

11. 2. 2020 od 14 do 18 hodin

V rámci Dne otevřených dveří proběhne v učebnách 1. stupně od 15 do 17 hodin Hravé odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče

  • První třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

26. 5. 2020 od 16 hodin

  • Slavnostní vřazování budoucích prvňáčků

25. 6. 2020 od 16 hodin

  • Ve škole je blaze - seznamovací aktivity v prostorách školy

31. 8. 2020 od 9 hodin

 

Ke stažení:

 

Spolupráce se sportovními kluby Kanonýři Kladno a SK Kladno

26.9.
2019

Naše základní škola se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj sportovních a pohybových schopností žáků. Úzce spolupracujeme se dvěma kladenskými sportovními kluby - florbalový oddíl Kanonýři Kladno a fotbalový oddíl SK Kladno, které se specializují na práci s mládeží. Více informací o činnosti obou klubů získáte na jejich internetových stránkách Kanonýři KladnoSK Kladno. Škola je pravidelným pořadatelem místních a okresních kol sportovní ligy ZŠ ve fotbalu a florbalu, ale i v jiných sportech, jejichž vyhlašovatelem je Asociace školních sportovních klubů pod patronací Ministerstva školství a tělovýchovy. Školní družstva pravidelně úspěšně postupují do vyšších kol soutěží. Skvělá bývají také družstva nejmladších fotbalistů, která startují v soutěži známé jako McDonalďs Cup, jehož místní a okresní kola škola také každoročně pořádá. Na konci školního roku organizujeme akci Fotbal proti drogám pro děti prvního stupně všech kladenských základních škol na umělém trávníku hřiště SK Kladno. Nejúspěšnějším školním družstvem jsou florbalisté, kteří opakovaně vyhrávají Školní florbalovou ligu v Kladně, která je sportovním projektem pod patronací Statutárního města Kladna a oddílu florbalu Kanonýři Kladno. Řada dětí, které pravidelně sportují v kladenských sportovních klubech, se učí v našich sportovních třídách, kde si v hodinách rozšířené výuky tělesné výchovy zvyšují svoji sportovní výkonnost.

 

Sportuj ve škole s hodinou pohybu navíc

7.9.
2019

V novém školním roce nabízí škola dětem, které navštěvují školní družinu, pokračování projektu "Hodina pohybu navíc". V letošním roce bude tento projekt realizován pod názvem "Sportuj ve škole" a bude realizován prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů ČR. Nabízíme dvě hodiny pohybu navíc - v úterý 6. hodinu (12.35 - 13.30), případně po naplnění kapacity ve středu také 6. hodinu. Přihlášky jsou pro zájemce připravené u vedoucí vychovatelky ŠD paní Evy Skleničkové. 

 

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 6.4.2020

Svátek má: Vendula

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10