ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Absolventské práce

Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. V souladu s výchovnou a vzdělávací strategii školy si klade zpracování a následná veřejná prezentace absolventských prací za úkol prokázat dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy. Budoucí absolvent školy prokazuje svoji schopnost orientovat se na základě svých předpokladů v běžném životě, vyhledávat potřebné informace, zasadit je do potřebných souvislostí, správně používat mateřský jazyk a prokázat základy použití informačních a komunikačních technologií. Při obhajobě absolventské práce prokazuje své schopnosti ústní komunikace a přesvědčivé argumentace.

Témata absolventských prací vypisují vyučující na druhém stupni školy a bývají zveřejněna v měsíci listopadu. Žáci devátých tříd si vybírají jedno z témat podle vlastního zájmu, kontaktují příslušného učitele, který se stává vedoucím absolventské práce. Podle časového plánu žáci pracují na zadání tak, aby do poloviny května byly práce odevzdané v písemné i elektronické podobě a každý z žáků měl připravenou prezentaci k obhajobě. Obhajoby probíhají ve třech skupinách začátkem června před tříčlennou komisí, kterou tvoří vždy člen vedení školy, učitel druhého stupně a vedoucí práce. Publikum tvoří žáci devátých ročníků ze stejné skupiny a žáci osmých ročníků, kteří získávají zkušenosti pro vlastní vystoupení příští rok.

Ke stažení

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 29.3.2023

Svátek má: Taťána

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10