ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch


Pedagogický sbor a školní psycholog

Zde naleznete kontakty na všechny pedagogy, působící na ZŠ a MŠ v Norské ulici, včetně odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Montessori.

Vyučující 1. stupně a asistentky

Skrýt kontakty

Kontakt na všechny pracovníky školy

Telefonní ústředna: 312 682 940

E-mail: kladno_4zs@volny.cz

Třída Jméno, příjmení Konzultace pro žáky
- každý týden
Konzultace pro rodiče
- první týden v měsíci
Kabinet
1.A Barbora Šebová

Úterý 7.15 - 7.40
+ dle dohody

Středa 7.15 - 7.40
+ dle dohody

A118
1.B Mgr. Jana Němcová Středa 12.00 - 12.45
+ dle dohody
Úterý 13.00 - 13.45
+ dle dohody
A118
1.C Iveta Bartůňková

Středa 12.15 - 13.00
+ dle dohody

Pátek 12.15 - 13.00
+ dle dohody

A118
2.A Mgr. Ludmila Fraňková

Úterý, čtvrtek 7.15 - 7.40
+ dle dohody

Pondělí 7.15 - 7.40
+ dle dohody
A013
2.B Mgr. Renata Kostková

Středa 12.45 - 13.30
+ dle dohody

Úterý 10.55 - 11.40
+ dle dohody

A013
2.C Mgr. Iva Divišová

Úterý 7.15 - 7.40
+ dle dohody

Pondělí 7.15 - 7.40
+ dle dohody

A013
3.A Mgr. Irena Nováková

Pondělí 12.40 - 13.30
+ dle dohody

Čtvrtek 7.00 - 7.40
+ dle dohody
A112
3.B Mgr. Pavla Balejová

Čtvrtek 7.15 - 7.40
+ dle dohody

Úterý 13.30 - 13.40
+ dle dohody

A112
3.C Mgr. Iveta Schořálková

Čtvrtek 7.15 - 7.40
+ dle dohody

Úterý 7.15 - 7.40
+ dle dohody

A112
4.A Mgr. Jana Chmelařová

Středa 7.00 - 7.40
+ dle dohody

Úterý 13.30 - 14.15
+ dle dohody
A212
4.B Mgr. Milena Trojanová

Středa 12.40 - 13.30
+ dle dohody

Pondělí 12.45 - 13.30
+ dle dohody

A212

4.C Mgr. Lenka Filipovská

Čtvrtek 13.30 - 14.15
+ dle dohody

Pondělí 13.30 - 14.15
+ dle dohody

A212

5.A PaedDr. Petra Sanytráková Pondělí 12.40 - 13.30
+ dle dohody
Pondělí 7.00 - 7.40
+ dle dohody
A218
5.B Mgr. Martina Jílková Úterý 12.40 - 13.30
+ dle dohody
Pondělí 7.00 -7.40
+ dle dohody
A218
5.C Lenka Lukášová Úterý 7.15 - 7.40
+ dle dohody
Středa 7.15 - 7.40
+ dle dohody
A218
Asist Jitka Bradáčová dle dohody dle dohody B011
Romana Krupková dle dohody dle dohody A118
Jitka Šiplová dle dohody dle dohody A218
Lucie Šikolová

dle dohody

dle dohody

 
Kateřina Vřešťálová

dle dohody

dle dohody

B211
Tereza Jakubíková

dle dohody

dle dohody

B210
Michaela Thonová

dle dohody

dle dohody

A112
Bc. Lucie Sirotková

dle dohody

dle dohody

 
Jitka Čiperová, DiS.

dle dohody

dle dohody

B209
Lucie Šustková

dle dohody

dle dohody

B209

 

Skrýt kontakty

Vyučující 2. stupně

Skrýt kontakty

Kontakt na všechny pracovníky školy

Telefonní ústředna: 312 682 940

E-mail: kladno_4zs@volny.cz

Třída Jméno, příjmení Konzultace pro žáky
- každý týden
Konzultace pro rodiče
- první týden v měsíci
Kabinet
6.A Petra Jarošová

Úterý 7.00 - 7.40
a dle dohody

Čtvrtek 7.00 - 7.40
a dle dohody

B210
6.B Ivana Herlíková Pátek 7.15 - 8.00
a dle dohody

Pátek 7.15 - 8.00
a dle dohody

B210
6.C Mgr. Kateřina Wernerová

Denně 7.00 - 7.40
dle dohody

Dle dohody

B004
7.A Mgr. Hana Zimmerhaklová

Denně 7.15 - 7.40
dle dohody

Denně 7.15 - 7.40
dle dohody

E09, B210
7.B Bc. František Vlasák, DiS.

Pondělí 7.10 - 7.55
a dle dohody

Úterý 13.40 - 14.25
a dle dohody
B108
7.C Mgr. Ladislav Šulc Čtvrtek 7.15 - 7.45
a dle dohody
Středa 7.00 - 7.30
a dle dohody

B108

8.A Mgr. Barbora Šímová

Denně 7.00 - 7.30
dle dohody

Dle dohody B004
8.B Jiří Kopecký

Pondělí 7.40-7.55
a dle dohody

Dle dohody

E09
8.C Mgr. Petra Vondrovská

Uterý 13.40 - 14,25
a dle dohody

Čtvrtek 13.40 - 14.25
a dle dohody

E09, B208
9.A Mgr. Iveta Nobilisová

Pondělí 14.00 - 14.20
a dle dohody

Čtvrtek 14.00 - 14.20
a dle dohody

B208
9.B Mgr. Lýdie Mlchová

Pondělí 12.00 - 12.35
a dle dohody

Pátek 11.00 - 11.35
a dle dohody

B211
9.C Mgr. Martin Trávníček středa 7.25 - 7.55 středa 7.25 - 7.55 E09

 

Skrýt kontakty

Poradci, metodici

Skrýt kontakty

Metodik prevence, výchovní poradci a ostatní odborní pracovníci

Kontakt na všechny pracovníky školy

Telefonní ústředna: 312 682 940

E-mail: kladno_4zs@volny.cz

Všichni žáci školy a jejich rodiče mohou kontaktovat metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa a vedení školy v naléhavých případech kdykoli, jinak si mohou dohodnout návštěvu u výchovných poradců, metodika prevence, psychologa nebo speciálního pedagoga v pracovní dny.

Odbornost Jméno, příjmení Konzultace Pracovna
Metodik prevence Mgr. Barbora Šímová Čtvrtek
13.30-14.25

Budova B, přízemí, kabinet chemie
 
Výchovný poradce
pro 2. stupeň
Mgr. Alena Kalousová Pondělí
13.00 - 14.00 žáci
Čtvrtek
14.30 - 16.00 rodiče
případně po dohodě

Budova B, 1. patro, kabinet matematiky číslo dveří 110
(na konci chodby)
Výchovný poradce
pro 1. stupeň
Mgr.
Pavla Balejová
Úterý - rodiče
13.30 - 13.40 a dle dohody
Čtvrtek - žáci
7.15 - 7.40 a dle dohody

Budova A, kabinet pro 1. stupeň, 1. patro vlevo,
číslo dveří 112
 
Školní psycholog Mgr.
Andrea
Postolková

Úterý
15.00 - 16.00

pro žáky 2. stupně 

Úterý
16.00 - 17.00

pro rodiče

Středa
12.30 - 13.30

pro žáky 1. stupně

 

Pavilon E, suterén, poradenské pracoviště psycholožky, směrem k tělocvičnám, číslo dveří 013

Kontakt 

e-mail: postolkova.andrea@zsnorska.cz

tel. 312 682 940 kl. 11, 736 482 428

Speciální pedagog Mgr. Klára Štrachová

Úterý:
Konzultace pro rodiče
16.00 - 17.00
Čtvrtek:
Konzultace pro žáky 2. stupně
14.00-15.00
Pátek:
Konzultace pro žáky I. stupně
13.00-14.00

Vstupní hala, pracoviště speciálního pedagoga,
proti vchodu A

 

Skrýt kontakty

Speciální pedagog

Skrýt kontakty

Mgr. Klára Štrachová

Kontakty

E-mail:
strachova.klara@zsnorska.cz

Mobil: 733 712 253

Termíny konzultací

Úterý Konzultace pro rodiče 16.00 - 17.00
Čtvrtek Konzultace pro žáky II. stupně 14.00 - 15.00
Pátek Konzultace pro žáky I. stupeň 13.00 - 14.00
 

Školní speciální pedagog koordinuje činnost Školního poradenského pracoviště (ŠPP) v oblasti řešení výukových potíží a jeho působení na škole zahrnuje především následující činnosti.

Poskytuje především služby zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. 

 Základní činnosti spatřuje v oblasti socializační, inkluzivní. Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními a žáky s postižením.

Provádí depistážní a diagnostickou činnost, vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Provádí vyšetření v oblasti všech pedií, zejména logopedie, etopedie, somatopedie.

Doporučuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační, stimulační činnosti se skupinou či jednotlivci. Vede výcvikové a další odborné programy pro žáky.

Navrhuje úpravy školního prostředí, úpravu podmínek pro integraci žáků, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály, průběžně komunikuje a kontaktuje rodinu žáka.

Provádí pedagogické a poradenské intervence, konzultace a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy.

Účastní se přednášek, seminářů, dílen. Zjišťuje nové trendy ve vzdělávání, nové metody, pomůcky. Studuje nové poznatky a snaží se o jejich aplikaci do speciálně nápravných programů.

Na interní úrovni úzce spolupracuje se školním psychologem, metodikem prevence, výchovnými poradci. Dále pak se školami a všemi dostupnými školskými poradenskými zařízeními. Konzultuje s pracovníky specializovaných a odborných pracovišť.

Skrýt kontakty

Školní psycholog

Skrýt kontakty

Mgr. Andrea Postolková

Kontakty:

E-mail: 
postolkova.andrea@zsnorska.cz

Telefon:
312 682 940 kl. 11
736 482 428

Konzultační místnost:
suterén pavilonu E, dveře č. 013

Termíny konzultací

Úterý 15.00 - 16.00 Pro žáky 2. stupně
Úterý 16.00 - 17.00 Pro rodiče
Středa 12.30 - 13.30 Pro žáky 1. stupně

V ostatních případech:

Žáci - v době vyučování po předchozí dohodě žáka nebo jeho rodičů s psychologem a se souhlasem vyučujících.

Rodiče - termín nutno dohodnout předem telefonicky, mailem.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

 • je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí
 • dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, pracuje s nezletilými žáky na základě informovaného souhlasu jejich zákonných zástupců s touto péčí
 • poskytuje bezplatné služby žákům ZŠ Norská, jejich rodičům a pedagogům

POSKYTOVANÉ SLUŽBY (hlavní okruhy)

Žákům (na základě jejich zájmu nebo žádosti zákonných zástupců či pedagogů)

 • individuální a skupinové konzultace (práce s jednotlivci i třídními kolektivy)
 • příklady řešených témat:

  -problémy osobní, rodinné
  -vztahy se spolužáky, učiteli, vychovateli, rodiči a dalšími osobami
  -potíže se školním prospěchem, učením, např. domácí příprava, styl a techniky učení
  -trénink pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, paměti a výbavnosti
  -zvládání stresových situací, úzkosti, strachu, trémy
  -profesní orientace, kariérové poradenství při výběru dalšího studia nebo povolání
  -krizová intervence – pomoc v náročných životních situacích (úraz, vážné onemocnění, rozpad rodiny, apod.)

Rodičům

 • -konzultace výchovných, výukových, vztahových a osobnostních problémů jejich dítěte ve škole i doma
 • -poradenství zaměřené na výběr dalšího studia nebo budoucího povolání jejich dítěte
 • -kontakty na další odborná pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, středisko výchovné péče, pracoviště klinické psychologie, ordinace odborných lékařů) a další veřejné instituce (např. OSPOD) a neziskové organizace

Pozn.: Stanovení pedagogicko-psychologické diagnózy a vystavení příslušné zprávy je ve výhradní kompetenci pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, zákonný zástupce nezletilého může zprávu předat škole, případně na jejím základě požádat o vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáka.

Pedagogům

 • -poradenství a intervence při výukových, výchovných a kázeňských potížích s jednotlivými žáky
 • -práce se třídou (náslechy, depistáže, diagnostika a zlepšení sociálního klimatu třídy, školy)
 • -spolupráce při prevenci a řešení sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, drogy, rasismus)
 • -pomoc při adaptaci nových žáků a žáků v 1. a 6. ročnících

Další okruhy činnosti

 • -anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (např. vztah žáků k vyučovacím předmětům, klima třídy, školy, výskyt sociálně patologických jevů)

 

Skrýt kontakty

Netřídní učitelé

Skrýt kontakty

Kontakt na všechny pracovníky školy

Telefonní ústředna: 312 682 940

E-mail: kladno_4zs@volny.cz

Jméno, příjmení Konzultace pro žáky
- každý týden
Konzultace pro rodiče
- první týden v měsíci
Kabinet
Mgr. Alena Kalousová

Čtvrtek 13.00 - 15.30
a dle dohody

Pondělí 11.00 - 12.00
Čtvrtek 13.00 - 15.30
a dle dohody
B110
Bc. Kristýna Benešová

Pondělí 13.40 - 14.25

Dle dohody

B211
Mgr. Renata Fouray Středa 13.00 - 13.30
a dle dohody
Úterý 13.00 - 13.45
a dle dohody
B208
PaedDr. Karel Papala

Středa 13.40 - 14.25 (6.BC)
Středa 15.25 - 16.10 (6.A)
Pátek 13.40 - 14.25 (IKT)

Středa 7.15 - 7.45
a dle dohody

B108
Mgr. Jan Dinga Čtvrtek 7.15 - 7.45
a dle dohody
Čtvrtek 7.15 - 7.45
a dle dohody
B308
Bc. Filip Kučera Pondělí 11.50 - 12.35
a dle dohody

Pondělí 11.50 - 12.35
a dle dohody

B208
Mgr. Blanka Spejchalová

Úterý 14.00 - 14.30
a dle dohody

Čtvrtek 14.00 - 14.30
a dle dohody
B309
BcA. Ladislav Ščurek

Dle dohody

Dle dohody

B309
Martin Kejmar

Pondělí 14.30 - 15.00
a dle dohody

Dle dohody

E09
Slavíková Tereza

Pondělí 13.30 - 14.00

Středa 13.30 - 14.00

B211
Ing. Jana Feireislová

Pondělí 15.30 - 16.15
a dle dohody

Čtvrtek 13.40 - 14.25
a dle dohody

B108
Mgr. Anna Chocholová Pondělí 13.30 - 14.15
a dle dohody
Čtvrtek 15.30 - 16.15
a dle dohody
B208
Mgr. Tereza Babincová Pondělí 13.30 - 14.15
a dle dohody
Čtvrtek 15.30 - 16.15
a dle dohody
B211

 

Skrýt kontakty

ZŠ Montessori

Skrýt kontakty

Třídy Montessori - Pařížská 2249

Kontakt na všechny pracovníky ZŠ Montessori - Pařížská

Telefon:  312 276 774

E-mail: skola.montessori@email.cz

Třída Jméno, příjmení Konzultace pro žáky Konzultace pro rodiče Kabinet
 1.
trojročí
Ing. Štěpánka Tomášková
Ing. Jana Salajová
Mgr. Jaroslava Rysulová
kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
2.
trojročí
Ivana Stupková
Mgr. Zdeňka Čížková vedoucí učitelka pro  odloučené pracoviště
Mgr. Petra Pilátová
Mgr. Petr Störzer
kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
3.
trojročí
Mgr. Magda Špačková
Mgr. Hana Kotíková
Bc. Andrea Málková + Aj a Nj
kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Aj a Fj Mgr. Eva Chaloupková, Ph.D. kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Aj Kateřina Suchanová, BBA kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Aj Mgr. Zdeňka Matelová kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Exp. uč. Mgr. Boris Kubíček kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Exp. uč. PhDr. Pavla Syllová kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Exp. uč. Mgr. Jan Chovaneček kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Exp. uč. Václav Mondřík kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Asistentka Martina Černá + ŠD
Radka Jindráková
Bc. Ingeli Gabriela
kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
ŠD Lenka Pívalová
Kateřina Zelenková
kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.

 

Skrýt kontakty

MŠ Montessori

Skrýt kontakty

Kontakt na všechny pracovníky školy

Telefonní ústředna: 312 276 049

E-mail: info@montessori-kladno.cz

Jméno, příjmení Konzultace pro žáky Konzultace pro rodiče Kabinet
Martina Bernhardová kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Věra Kestřánková kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Hana Koukalová kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Bc. Lucie Angelisová kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Lucie Šoustková kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Nikol Fíková kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Iveta Ježková kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Michaela Beránková kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.
Asistentka pedagoga:
Bednářová Barbora DiS.
kdykoliv
po dohodě
kdykoliv
po dohodě
Mont.

 

Skrýt kontakty

Školní družina

Skrýt kontakty

Kontakt na všechny pracovníky školy

Telefonní ústředna: 312 682 940

E-mail: kladno_4zs@volny.cz

Pracovnice Kabinet
Miluše Veselá  E14
Bc. Lucie Sirotková + asistentka E14
Eva Skleničková - vedoucí E14
Radka Ostrorohová E14
Jitka Hammerbauerová E14
Margita Omeluchová E14
Lenka Křikavová + učitelka E14
Marie Štěpánková E14

 

Skrýt kontakty


Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 16.8.2018

Svátek má: Jáchym

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10