ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch


Termíny prázdnin

Obecná organizace školního roku 2020-2021

Organizace školního roku 2019/2020

 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020 .
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny v termínu 9. 3. - 15. 3. 2020.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Ředitelské volno

31. 10. 2019 čtvrtek

1. 11. 2019 pátek

20. 12. 2019 pondělí

29. 6. 2020 pondělí

30. 6. 2020 úterý

Státní svátky: (zasahující do výuky)

28. 10. 2019 pondělí

1. 1. 2020 středa

10. 4. 2020 Velký pátek

13. 4. 2020 Velikonoční pondělí

1. 5. 2020 pátek

8. 5. 2020 pátek

Zápis do mateřské školy
Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května 2020.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Přijímací zkoušky na střední školy
Uchazeč nebo zákonný zástupce může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení.
Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2020, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019.
Talentové zkoušky pro obory vzdělávání s talent. zkouškou: v týdnu od 2. 1. do 15. 1. 2020 (termín stanoví ředitel školy). Talentové zkoušky pro obory Gymnázium se sportovní přípravou: v období od 2. ledna do 15. února 2020. Talentové zkoušky v konzervatoři: v termínu od 15. 1. do 31. 1. 2019 (termín stanoví ředitel školy).
Pro první kolo přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou je stanoven termín: od 12. dubna do 28. dubna 2020 (termín stanoví ředitel školy). Pro ostatní obory vzdělání od 22. dubna do 30. dubna 2020. Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení – termín stanoví MŠMT do 30. září 2019.

II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek
(může být v měsíčním plánu změněn v případě potřeby)

Základní škola
Harmonogram provozních porad

srpen: přípravný týden dle týdenního plánu: na výjezdu Spolupracující sborovny 27. 8. 2019
září    3. 9. 2019  od 13.00
říjen  1. 10. 2019 od 16.00
prosinec  3. 12. 2019 od 16.00
únor  4. 2. 2020 od 16.00
březen  17. 3. 2020 od 16.00
květen  12. 5. 2020 od 16.00

Termíny provozních porad budou součástí měsíčních plánů a v případě nutné změny budou stanoveny dle potřeby. Svolávání krátkých provozních porad 1. nebo 2. stupně zvlášť podle potřeby k řešení dílčích provozních záležitostí.

Harmonogram pedagogických rad

27. 8. 2019 Út 
12. 11. 2019 Út
14. 1. 2020  Út
14. 4. 2020  Út
16. 6. 2020  Út

Školská rada:

Září  17. 9. 2019 - 17.30
Duben  2020 - 17.30 - termín bude upřesněn

Třídní schůzky

17. 9. 2019  ÚT 16.30 – 19.00
19. 11. 2019  ÚT 17.00 – 19.00
16.  4. 2020  ČT 17.00 – 19.00

Individuální konzultace nebo informace pro rodiče, pokud je to nutné, včetně potencionálně problémových a nedostatečných žáků na začátku ledna a začátku června.

Porady vedení: 1x týdně - pondělí 16.30 – 17.30
Ředitelka školy
Zástupkyně pro 1. stupeň
Zástupkyně pro 2. stupeň

Užší poradní sbor školy (ŠPP): 1x týdně pondělí 15.30 – 16.30
Vedení školy. Koordinátor ŠVP. Výchovný poradce 1. stupně. Výchovný poradce 2. stupně. Metodik prevence. Školní psycholožka. Speciální pedagog.

Provozní porady s vedoucí provozního úseku
1x týdně - pátek 8.00 dle potřeby

Provozní porady s vedoucí školní jídelny
1x měsíčně - pátek 8.00 dle potřeby

Základní škola Montessori
Harmonogram provozních porad:

1x týdně na odloučeném pracovišti ZŠ Montessori - středa 13.30 – 17.00

Harmonogram pedagogických rad:

27. 8. 2019  11.00 na výjezdu Spolupracující sborovna
13.11. 2019 St
15. 1. 2020 St
15. 4. 2020 St
17. 6. 2020 St

Třídní schůzky:
- budou stanoveny dle měsíčních plánů v každé Montessori třídě zvlášť podle potřeb
- nejméně 4 třídní schůzky během školního roku

Mateřská škola
Harmonogram provozních porad

Jedenkrát měsíčně dle měsíčního plánu - pondělí od 16.00

2. 9. a 16. 9. 2019
7. 10. 2019
2. 12. 2019
3. 2. 2020
16. 3. 2020
11. 5. 2020

Harmonogram pedagogických rad

30. 8. 2019  11.00  Pá
4. 11. 2019  16.00 Po
13. 1. 2020 16.00 Po
6. 4. 2020  16.00 Po
8. 6. 2020  16.00 Po

Třídní schůzky
16. 9. 2019 v 17.30 v jednotlivých třídách, další třídní schůzky budou individuální pro jednotlivé třídy po domluvě ped. pracovníků s rodiči.


Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 6.7.2020

Svátek má: Jan Hus

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10