ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch


Termíny prázdnin

Obecná organizace školního roku 2019-2020

Obecná organizace školního roku 2020-2021

Organizace školního roku 2018/2019

 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý30. října 2018.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
 • Jarní prázdniny v termínu 4. 3. - 8. 3. 2019.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 2. září 2019.

Ředitelské volno

21. 12. 2018 pátek
23.  4. 2019 úterý po Velikonocích
  9. 5. 2019  čtvrtek
10. 5. 2019 pátek

Státní svátky: (zasahující do výuky)

28. 9. 2018 pátek
(28. 10. 2018 neděle)
(17. 11. 2018 sobota)
1. 1. 2019 úterý
19. dubna 2019 Velký pátek
22. dubna 2019  Velikonoční pondělí
1. 5. 2019 středa
8. 5. 2019 středa

Zápis do mateřské školy
Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května 2019.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 1. dubna do 30. dubna 2019.

Přijímací zkoušky na střední školy
Uchazeč nebo zákonný zástupce může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení.
Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2019, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018.
Talentové zkoušky pro obory vzdělávání s talent. zkouškou: v týdnu od 2. 1. do 15. 1. 2019 (termín stanoví ředitel školy). Talentové zkoušky pro obory Gymnázium se sportovní přípravou: v období od 2. ledna do 15. února 2019. Talentové zkoušky v konzervatoři: v termínu od 15. 1. do 31. 1. 2019 (termín stanoví ředitel školy).
Pro první kolo přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou je stanoven termín: od 12. dubna do 28. dubna 2019 (termín stanoví ředitel školy). Pro ostatní obory vzdělání od 22. dubna do 30. dubna 2019. Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení – termín stanoví MŠMT do 30. září 2018.

II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek
(může být v měsíčním plánu změněn v případě potřeby)

Základní škola
Harmonogram provozních porad

srpen: přípravný týden dle týdenního plánu: na výjezdu Spolupracující sborovny 28. 8. 2018
září    4. 9. 2018  od 16.00
říjen  2. 10. 2018
prosinec  4. 12. 2018
únor  5. 2. 2019
březen  19. 3. 2019
květen  14. 5. 2019

Termíny provozních porad budou součástí měsíčních plánů a v případě nutné změny budou stanoveny dle potřeby. Svolávání krátkých provozních porad 1. nebo 2. stupně zvlášť podle potřeby k řešení dílčích provozních záležitostí.

Harmonogram pedagogických rad

28. 8. 2018 Út od 13.00
13. 11. 2018 Út
15. 1. 2019  Út
9. 4. 2019  Út
18. 6. 2019  Út

Školská rada:

Září  18. 9. 2018 - 17.30
Duben  2018 - 17.30

Třídní schůzky

18. 9. 2018  ÚT 16.30 – 19.00
20. 11. 2018  ÚT 17.00 – 19.00
16.  4. 2019  ÚT 17.00 – 19.00

Individuální konzultace nebo informace pro rodiče, pokud je to nutné, včetně potencionálně problémových a nedostatečných žáků na začátku ledna a začátku června.

Porady vedení: 1x týdně - pondělí 16.30 – 17.30
Ředitelka školy
Zástupkyně pro 1. stupeň
Zástupkyně pro 2. stupeň

Užší poradní sbor školy (ŠPP): 1x týdně pondělí 15.30 – 16.30
Vedení školy. Koordinátor ŠVP. Výchovný poradce 1. stupně. Výchovný poradce 2. stupně. Metodik prevence. Školní psycholožka. Speciální pedagog.

Provozní porady s vedoucí provozního úseku
1x týdně - pátek 8.00 dle potřeby

Provozní porady s vedoucí školní jídelny
1x měsíčně - pátek 8.30 dle potřeby

Základní škola Montessori
Harmonogram provozních porad:

1x týdně na odloučeném pracovišti ZŠ Montessori - středa 13.30 – 17.00

Harmonogram pedagogických rad:

31.8. 2018  11.00
14.11.2018 St
16.1.2019 St
10.4.2019 St
19.6.2018 St

Třídní schůzky:
- budou stanoveny dle měsíčních plánů v každé Montessori třídě zvlášť podle potřeb
- nejméně 4 třídní schůzky během školního roku

Mateřská škola
Harmonogram provozních porad

Jedenkrát měsíčně dle měsíčního plánu - pondělí od 16.00

17.9.2018
1.10.2018
3.12.2018
4.2.2019
18.3.2019
13.5.2019

Harmonogram pedagogických rad

29. 8. 2018  9.00  Po
5. 11. 2018  16.00 Po
14. 1. 2019  16.00 Po
8. 4. 2019  16.00 Po
3. 6. 2019  16.00 Po

Třídní schůzky
18. 9. 2018 17.30 v jednotlivých třídách, další třídní schůzky budou individuální pro jednotlivé třídy po domluvě ped. pracovníků s rodiči.


Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 16.7.2019

Svátek má: Luboš

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10