ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch


Projekt Dotkněte se inspirace

CZ.1.07/1.3.00/51.00046

Délka projektu: od 1. 10. 2014 do 31. 7. 2015

Do projektu jsme vstoupili jako partneři příjemce dotace Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Litoměřice

Cíle projektu

 • Zvýšení kompetence ředitelů, ICT metodiků a pedagogů napříč realizovanými klíčovými aktivitami.
 • Zvýšit efektivitu využití školních ICT při výuce – jak z pohledu techniky, která ve školách je již k dispozici, tak především z pohledu v rámci projektu nově dodaných mobilních dotykových zařízení.
 • Zlepšit zázemí pro to, aby pedagogové mohli využívat ICT při sebevzdělávání i při své práci.
 • Celkový cíl projektu bude vždy v relaci s individuálními potřebami jednotlivých partnerských škol.

Výstupy z projektu

 • Umíme využívat moderní technologie při své práci i při vlastním vzdělávání.
 • Jdeme s dobou a chceme být v ICT technologiích zdatní jako naši žáci.
 • Sdílíme své zkušenosti v rámci komunity a jsme příkladem dobré praxe pro ostatní.

Klíčové aktivity

A1 Vzdělávání ředitelů

Podpora ředitelů škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT ve škole.

Ředitelé budou seznámeni s procesem řízení změny při zavádění ICT, v metodě analýzy stavu využití ICT ve výuce a na legislativní stránku výběrových řízení.

Budou jim předkládány příklady dobré praxe při využití ICT ve výuce řada podnětů, jak přispět k udržitelnému rozvoji školy, a to i v souvislosti s využitím ICT ve výuce.

Současně bude budována komunita ředitelů a jejich další komunikace setkávání na „Nástěnce inspirací“.

A2 Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy

Prolíná se celým projektem.

Cílem je zajistit škole a jejím pedagogům metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu.

V rámci působení mentorského týmu budou mít všichni ředitelé, ICT metodici a pedagogové dostatek zdrojů pro inspiraci v efektivním využívání ICT ve výuce.

A3 Metodik ICT ve škole

Zajištění vzdělávání ICT metodika – umí přispět k zajištění chodu školní ICT infrastruktury pro potřeby vzdělávání.

Veškerá podpora je vedena tak, aby po projektu byla pozice ICT metodika ve škole udržitelná, tedy aby za rok podpory projektu získal dostatek jak technických, tak metodických znalostí.

B1 Co už máme

Aktivita zaměřena na efektivní využití techniky, kterou jsou školy již vybaveny.

Prezentační aktivity budou probíhat přímo na škole a budou doplněny dalšími on-line nástroji.

Základním cílem je důvěra pedagogů ve stávající techniku a motivace ji aktivně využívat.

B2 Co chceme

Pedagogičtí pracovníci škol se naučí používat dodaná mobilní dotyková zařízení.

Naučí se využívat možnosti on-line řešení pro potřeby vzdělávání a to z pohledu komunikace se žáky, kolegy nebo rodiči, pro sdílení materiálů, pro spolupráci mezi pedagogy i pro využití vzdálené podpory.

Cílem je získání kompetencí při využívání mobilních dotykových zařízení pedagogem jak při jeho přípravě sebevzdělávání, tak i během výuky, a to jak v běžné třídě, tak s výhledem v konceptu 1:1.

B3 Oborové didaktiky

Aktivita zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění a využívání dotykových zařízení ve výuce konkrétních předmětů na školách.

Je zaměřena na vhodné využívání aplikací pro dotykové zařízení, kdy budou představeny vhodné výukové aplikace pro daný obor, možnosti jejich využití dotykovými zařízení i odkazy na portály, kde hledat inspiraci pro práci s nimi.

Evaluace

 • Proces hodnocení probíhá po celou dobu projektu.
 • Dojde k vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v naší škole.

Hodnocení školení pedagogických pracovníků v rámci projektu Dotkněte se inspirace. (2. února 2015)

Od zahájení projektu jsme se zúčastnili následujících seminářů:

 • 4.11.2014 webinář pro metodika ICT
 • 4.12.2014 webinář pro ředitele Efektivní licencování

V listopadu také proběhl seminář pro 20 pedagogických pracovníků s odborníkem na téma Co už máme.

Dále proběhly v průběhu listopadu, prosince 2014 a ledna 2015 webináře:

 1. Moderní způsoby vzdělávání a zdroje na internetu
 2. Cloud
 3. Autorský zákon

 Webináře hodnotíme jako velmi přínosné nejenom svým obsahem, ale všichni zároveň velmi oceňují možnost výběru dne a času, kdy se semináře zúčastnit. Pozitivně také hodnotíme časovou úsporu, kterou webinářem získáváme (nemusíme  se nikam dopravovat, můžeme být přímo ve škole nebo pracujeme z pohodlí domova).

V pátek 29. ledna 2015 se 20 pedagogických pracovníků školy účastnilo semináře konaného ve škole. Tento seminář byl již zaměřen na konkrétní práci s tablety. Učitelé měli možnost se seznámit s funkcemi tabletu a vyzkoušet si základní práci s nimi. Všichni  kolegové hodnotili seminář jako velmi přínosný a těší se na další aktivity spojené s prací na těchto zařízeních.
 

Daniela Vlčková

 

Logo - Investice do rozvoje vzdělávání


Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 28.11.2022

Svátek má: René

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10