ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Projekt Rozvíjíme spolupráci

 

V rámci projektu ROZVÍJÍME SPOLUPRÁCI  reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011662

I v tomto školním roce 2019/2020  pokračujeme v aktivitách zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

V rámci projektu ve škole působí školní psycholog a školní asistenti v mateřské škole, základní škole i školní družině.

Zaměříme se také na doučování žáků.

Vyučující dále budou pracovat v aktivitě Vzájemná spolupráce v oblasti matematické gramotnosti.

Ve školní družině budou probíhat čtenářský klub, klub logiky a deskových her a projektové dny ve škole.

 

 

Výzva Šablony II
V rámci Výzvy OPVV Šablony II realizujeme od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 projekt ROZVÍJÍME SPOLUPRÁCI pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0011662.

V rámci tohoto projektu realizujeme následujících dvou letech tyto aktivity:

ZŠ:
Školní asistent – personální aktivita
Školní psycholog – personální aktivita
Vzájemná spolupráce mezi pedagogy
Doučování žáků
Další vzdělávání pedagogů v těchto oblastech: osobnostní rozvoj pedagogů, matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání, spolupracující sborovna - inkluze

ŠD:
Školní asistent – personální aktivita
Kluby ve ŠD
Projektové dny ve ŠD
Sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol
Další vzdělávání pedagogů v těchto oblastech  - osobnostní rozvoj, polytechnické vzdělávání, ICT vzdělávání

MŠ:
Školní asistent – personální aktivita
Další vzdělávání pedagogů v oblastech – polytechnické vzdělávání, matematická  gramotnost, osobnostní rozvoj pedagogů
 

Ukončení projektu

31.12. 2020 skončil projekt Rozvíjíme spolupráci, ve kterém proběhlo během dvou let mnoho aktivit, které byly pro školu přínosné.

V rámci projektu pracoval školní psycholog na celý úvazek, na poloviční úvazek pracoval školní speciální pedagog a také školní asistenti na částečné úvazky v mateřské škole, základní škole i ve školní družině. Po celou dobu také pracovaly skupiny doučování, které byly žáky velmi oblíbené.

V naší mateřské škole pedagogičtí pracovníci prošli dalším vzděláváním v oblasti matematické pregramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje a polytechnického vzdělávání.

V základní škole jsme se během dvou let zaměřili na spolupráci ve sborovně a prošli jsme vzděláváním v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v oblasti práce s vlastním stresem.

Další vzdělávání bylo dále zaměřeno na polytechnické vzdělávání, matematické vzdělávání a osobnostní rozvoj.

Ve školní družině se pedagogové vzdělávali v oblastech čtenářské gramotnosti, vzdělávání v ICT, osobnostně sociálního rozvoje a polytechnického vzdělávání.

Proběhlo 10 projektových dnů, které měly u dětí ve školní družně  velký úspěch.

Během dvou let pracovaly čtenářské kluby i kluby zábavné logiky. I ty byly žáky vyhledávané a projevovali o ně velký zájem.

 

Všechny aktivity byly vždy cílené na naše děti a žáky, na jejich rozvoj a na možnosti spolupráce.

Jsme přesvědčeni, že tento projekt měl pro naši školu velký význam a byl také přínosný pro rozvoj pedagogů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 28.11.2022

Svátek má: René

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10