ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Projekt Pracujeme společně

31.12. 2020 skončil projekt Rozvíjíme spolupráci, ve kterém proběhlo během dvou let mnoho aktivit, které byly pro školu přínosné.

V rámci projektu pracoval na celý úvazek školní psycholog, na poloviční úvazek školní speciální pedagog a také školní asistenti na částečné úvazky v mateřské škole, základní škole i ve školní družině. Po celou dobu také fungovaly skupiny doučování, které byly žáky velmi oblíbené.

V naší mateřské škole pedagogičtí pracovníci prošli dalším vzděláváním v oblasti matematické pregramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje a polytechnického vzdělávání.

V základní škole jsme se během dvou let zaměřili na spolupráci ve sborovně a prošli jsme vzděláváním v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v oblasti práce s vlastním stresem.

Další vzdělávání bylo dále zaměřeno na polytechnické vzdělávání, matematické vzdělávání a osobnostní rozvoj.

Ve školní družině se pedagogové vzdělávali v oblastech čtenářské gramotnosti, vzdělávání v ICT, osobnostně sociálního rozvoje a polytechnického vzdělávání.

Proběhlo 10 projektových dnů, které měly u dětí ve školní družně  velký úspěch.

Během dvou let pracovaly čtenářské kluby i kluby zábavné logiky. I ty byly žáky vyhledávané a projevovali o ně velký zájem.

 

Všechny aktivity byly vždy cílené na naše děti a žáky, na jejich rozvoj a na možnosti spolupráce.

Jsme přesvědčeni, že tento projekt měl pro naši školu velký význam a byl také přínosný pro rozvoj pedagogů.

 

Na tento projekt následně od 1. 1. 2021 navazujeme dalším projektem z Výzvy III pro školy a to projektem s názvem Spolupracujeme ve škole -CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019145.

V tomto projektu budeme nadále podporovat činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Budeme realizovat doučovací skupiny.

Jako další možné aktivity tohoto projektu jsme volili projektové dny jak v mateřské, tak v základní škole.

Prioritou v rámci projektu pro nás zůstává činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga.

 

Daniela Vlčková, ředitelka školy

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 28.11.2022

Svátek má: René

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10