ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Projekt Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

Logo projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

Cíl projektu a cílová skupina

Cílem projektu je vytvořit a ověřit systém primární prevence ohrožení dítěte v rámci těsné spolupráce škol, nestátních neziskových organizací a státních institucí. Dále si projekt klade za cíl posílit spolupráci organizací v okrese Kladno, které poskytují služby rodinám s dětmi.

Cílem systému primární prevence ohrožení dítěte je včasné rozpoznání potenciálního ohrožení dítěte, a to v širším slova smyslu, a iniciace kroků k eliminaci tohoto ohrožení.

Projekt chápe ohrožené dítě jako dítě, u něhož se prostředí či podmínky jeho života natolik odchýlily od normy, že mohou bezprostředně poškozovat jeho vývoj a začlenění do společnosti. Včasné zjištění možných problémů dítěte (např. s výukou, mezi vrstevníky nebo v rodině), spolupráce s učiteli a rodiči a případné zajištění odborné pomoci povede k eliminaci vzniku i dopadů potenciálního ohrožení dítěte.

Nástup do první třídy vnímáme jako jeden z hlavních momentů v životě dítěte i celé jeho rodiny. Jelikož je nástup do první třídy povinný pro každé dítě, můžeme tak na základě spolupráce se školami zajistit systematické zapojení dětí do projektu v rámci celého okresu Kladno.

Projekt bude výsledkem součinnosti školy (třídních učitelů 1. tříd) a koordinátora Centra pro rodinu VEGA Kladno. Aktivity ve školách budou silně podpořeny osvětovými aktivitami směrem k rodičům a metodickou a odbornou podporou učitelů. Zázemí poskytnou projektu odborníci Centra pro rodinu VEGA.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních tříd základních škol v okrese Kladno, kteří zahajují školní docházku v roce 2014 nebo 2015, jejich rodiny a učitelé prvních tříd základních škol zapojených do projektu.

Garanty projektu ve škole jsou třídní učitelky prvních tříd ve spolupráci se školní psycholožkou, speciální pedagožkou a vedením školy.

Více o projektu na stránkách partnera projektu, kterým je Centrum pro rodinu Vega Kladno.

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 28.11.2022

Svátek má: René

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10