ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Projekt Podaná ruka

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 realizovala ve spolupráci se Středočeským krajem projekt v rámci Operačního programu  Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. 

Název projektu: „Podaná ruka“

Název globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Středočeském kraji.

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Realizace projektu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011.

Rozpočet projektu: 2 763 400,- Kč.

Projekt byl financován z rozpočtu ČR a prostředků ESF v ČR.

Udržitelnost projektu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2016.

  • Projektem prošlo 120 dětí ze sociálně vyloučených lokalit a sociálně nepodnětného prostředí.
  • Různou formu byla poskytnuta pomoc cca 40 rodinám.
  • Pro školu byly v rámci grantu Podaná ruka nakoupeny pomůcky v celkové hodnotě cca 293 000,- Kč.

Cíle projektu

Projekt Podaná ruka si klade za hlavní cíl udržet děti z nejdeprivovanější středočeské marginální lokality Masokombinát a děti z jiných sociálně vyloučených lokalit či patologických domácností v hlavním vzdělávacím proudu, začlenit, asimilovat je mezi ostatní žáky ve škole, zamezit jejich odchodu do speciálního školství edukací dětí z minoritních, sociálně znevýhodněných prostředí a umožnit tak i majoritním dětem ve třídě lepší podmínky ke vzdělávání. Celkově podporovat integrační a inkluzivní vzdělávání. Naopak odbourávat předsudky, segregaci a exkluzi. Obecným důsledkem bude zlepšení úrovně výuky ve škole, zlepšení jejich postavení a renomé ve škole, mezi rodiči i žáky. Výsledkem bude větší chuť dětí ze sociálně vyloučené lokality pokračovat v seberozvoji a úspěchu nejen při vzdělávání, ale i při integraci do společnosti a vstupu na trh práce.

Realizací projektu se nám podařilo naše cíle naplnit. Žáky se podařilo obstojně začlenit do třídních kolektivů, někteří se integrovali zcela. Pomohly jsme jim překonat strach ze školy a pochopit, že naše škola je školou vstřícnou a otevřenou a mohou se v ní vzdělávat žáci bez rozdílu rasy, vyznání, etnicity. Pomohly jsme žákům i celým rodinám zorientovat se ve školním prostředí, zákonným zástupcům nabídli pomocnou ruku a bezkonfliktní komunikaci na nejrůznější témata.

Naše Podaná ruka bude, v již omezené míře, pomáhat dětem z cílové skupiny dalších pět let.

Klíčové aktivity projektu

  1. Zavedení pozice asistenta pedagoga pro děti ze sociokulturním znevýhodněním.
  2. Zajištění svozu dětí z lokality Masokombinát do školy.
  3. Vypracování Sborníku dobrých praxí.
  4. Vzdělávání pedagogů ve spolupráci s o. s. Člověk v tísni, které je zaměřeno na využití moderních didaktických postupů, specifických metod výuky vedoucích k zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do vyučování, problematiku sociálního vyloučení, výchovy a vzdělávání.
Podaná ruka - video 1.část
Podaná ruka - video 2.část
Představení Přátelství

Klára Štrachová
Asistent pedagoga
udržitelnost grantového projektu "Podaná ruka"
Kontakt:
E-mail: strachova@4zskladno.cz
Mobil: 733 712 253
Konzultace: Pondělí - čtvrtek 7.30 - 9.30

 

Logo EU - Investice do rozvoje vzdělávání

 

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 28.11.2022

Svátek má: René

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10