ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Školská rada

Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele:

Ing. Tereza Nováková Náprstková, Pavel Čech

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

Jitka Hammerbauerová, Mgr. Iveta Schořálková

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

Jitka Bystřičanová, Radomír Franěk

Co je Školská rada

Poslání, složení, způsob práce a úkoly Školské rady upravují § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školská rada se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změnu, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. Úplné znění zákona je k dispozici na stránkách MŠMT nebo na stránkách Zákony pro lidi.

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 1.2.2023

Svátek má: Hynek

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10