ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Žákovské shromáždění

Činnost žákovského shromáždění je součástí školního vzdělávacího programu. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy i výchovy demokratického občana. Práce na půdě žákovského shromáždění vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, podle které má dítě právo vyjádřit svůj názor a požadavek, má právo na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti, na ochranu před jakoukoli diskriminací a má právo získávat a zveřejňovat informace.

Žákovské shromáždění je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci žákovského shromáždění se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Žákovské shromáždění předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky.

Žákovské shromáždění 1. stupně sdružuje zástupce tříd od druhého do pátého ročníku. Třídy volí dva zástupce a jednoho náhradníka. Kolektiv zástupců tříd prvního stupně se schází každý týden a hlavním prostředkem jeho práce jsou hry a zážitkové činnosti s cílem učit děti práci ve skupině a pro skupinu.

Žákovské shromáždění 2. stupně sdružuje dva zvolené zástupce tříd a schází se jedenkrát za čtrnáct dní. U zástupců tříd se očekává, že se jedná o osobnost, která umí jednat s vedením školy, spoléhá se sama na sebe, dokáže poskytnout pomoc, zajímá se o druhé lidi, o svět kolem sebe, umí diskutovat i řešit problémy. Reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry shromáždění v třídnické hodině, aktivně se podílí na činnosti shromáždění i vlastními podněty.

 

Ze života školy

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 8.6.2023

Svátek má: Medard

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10