ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch


Základní vzdělání ve škole probíhá podle vlastního vzdělávacího programu „Otevřená škola“.

Povinná výuka informatiky, tři učebny informatiky, interaktivní tabule na 1. i na 2. stupni. Široký výběr volitelných předmětů. Výuka anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Rozvoj environmentálního vzdělávání. Zapojení do zajímavých celostátních projektů.

Pravidelné terénní exkurze, návštěvy muzeí, výstav, besed aj. Projektové vyučování. Výběr kroužků: jazykové, hudební, výtvarné, keramické, počítačové, sportovní. Tradiční aktivity školy ve spolupráci s rodiči: Ve škole je blaze, Vánoční a Velikonoční trhy, poznávací vícedenní semináře pro žáky 4. a 6. ročníků, školní olympijské hry a řada dalších akcí.

Sportovní třídy na získání fyzické zdatnosti žáků pro různá odvětví sportu (atletika, florbal, volejbal, fotbal, basketbal, plavání, mažoretky, tanec a další zajímavé sporty). Dvě velké tělocvičny, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem. Výuka plavání v bazénu v areálu školy. Lyžařské kurzy, výjezdy na hory, školy v přírodě. Celoškolní sportovní soutěže, Žákovská sportovní liga, Školní florbalová liga.

Školní družina, 8 oddělení, pestrý výběr kroužků, celodružinové akce. Školní jídelna, výběr ze tří jídel, saláty, mléčné výrobky, moučníky, nápoje.

Aktuálně

Kurz kritického myšlení

23.1.
2019

Kritické myšlení, tento pojem se čím dál častěji objevuje v různých článcích v tisku i rozhovorech v dalších médiích, a to v souvislosti se vzděláváním - našim dětem i nám dospělým tato dovednost často chybí. V naší škole 12. 1.  skončil pokračovací kurz Kritického myšlení (pod hlavičkou Kritického myšlení, z. s. - www.kritickemysleni.cz), jehož se zúčastnili pedagogové z jiných škol a paní učitelka Babincová z naší školy. Jako lektorky KM chystáme základní jarní kurz pro učitele všech škol a stupňů, přivítáme ale mezi sebou i rodiče, kteří by se chtěli seznámit se způsobem výuky, který vede ke kritickému myšlení. Pokud si přejete mít bližší informace, ráda vám je poskytnu, můžete mě kontaktovat na adrese chocholova.anna@zsnorska.cz. Za lektorskou skupinu Anna Chocholová.

 

Chemickobiologická aktivita osmáků

23.1.
2019

Ve středu 23. 1. 2019 se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili projektového dopoledne v laboratořích SPŠ a OA Kladno, kde si v rámci podpory přírodovědného vzdělávání  vyzkoušeli různé laboratorní aktivity v oblasti chemie, biologie a fyziky, včetně aplikací na tabletech a práce s moderní mikroskopovací technikou. Součástí dopoledne byla i ukázka práce 3D tisku a manipulace s dronem. Všichni v rámci svých pracovních skupin dobře zvládli jednotlivé úkoly a tři nejlepší byli za svoji aktivitu odměněni drobnou pozorností. Mgr. Kateřina Wernerová.
 

 

Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků

14.1.
2019

Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost prohlídky naší školy a první odpovědi na případné otázky, které se týkají nástupu Vašeho dítěte do první třídy. Naši školu pro Vás otevřeme dne 19. února 2019, kdy se uskuteční Den otevřených dveří na Čtyřce v době od 14.00 do 18.00 hodin. Návštěva v dopoledních hodinách je možná po telefonické domluvě na kontaktech 312 682 940 – ZŠ a MŠ Norská 2633, Kladno a 731 495 023 – Mgr. Helena Lachmannová.

 

Ke stažení:

 

Přihlášky do 6. třídy se sportovním zaměřením pro školní rok 2019/2020

8.1.
2019

Přijímací testy do 6.třídy se sportovním zaměřením pro školní rok 2019/2020 se konají 26. dubna 2019 od 8.30 do 10.30 hodin v tělocvičně školy (náhradní termín je 3. května 2019). Žáci si s sebou vezmou sportovní oblečení a sportovní obuv do tělocvičny. Bližší informace je možno obdržet v ředitelně školy nebo na telefonním čísle 731 495 022. Přihlášku zašlete nebo odevzdejte v ředitelně školy do 19.dubna 2019. Přihláška je ke stažení v příloze.

 

Ke stažení:

 

Zahrada žije

13.11.
2018

V letošním školním roce se chystáme přeměnit část zahrady na prostor, ve kterém budou naši žáci pracovat na políčku a záhonech, vytvoří si malé stromořadí a v neposlední řadě i rozkvetlou louku.
Harmonogram prací:

 1. V těchto dnech proběhlo zdokumentování stávajícího stavu zahrady.
 2. Žáci 5. ročníku vytváří plán zahrady, do kterého budeme průběžně zaznamenávat postup přeměny zahrady a umisťovat fotodokumentaci prací.
 3. V polovině měsíce listopadu přijede traktor s pluhem a zorá příslušné prostory tak, abychom v březnu mohli s žáky začít na zahradě připravovat půdu na osazení.
 4. Žáci druhého stupně vyrobí v zimních měsících, pod vedením svého pana učitele, dřevěné rámy na vyvýšené záhony.
 5. V zimních měsících proběhne ve třídách celé školy debata o výsledné podobě hospodářské části zahrady, výběru plodin, které budou děti pěstovat. Vše bude zveřejňováno na příslušné nástěnce a www školy.
 6. Velikonoční trhy – proběhne charitativní akce na podporu zahrady, na nákup stromků pro budoucí malé stromořadí.

Za celý přípravný tým Helena Lachmannová, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň

 

Všechny aktuality ZŠ »


Rychlý kontakt

 • Základní škola a Mateřská škola Kladno
 • Norská 2633
 • E-mail: kladno_4zs@volny.cz
 • Telefon: +420 312 682 940
 • FAX: +420 312 686 329
 • IČ: 705 67 981

Všechny kontakty »

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 24.1.2019

Svátek má: Milena

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10