ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Základní vzdělání ve škole probíhá podle vlastního vzdělávacího programu „Otevřená škola“.

Povinná výuka informatiky, tři učebny informatiky, interaktivní tabule na 1. i na 2. stupni. Široký výběr volitelných předmětů. Výuka anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Rozvoj environmentálního vzdělávání. Zapojení do zajímavých celostátních projektů.

Pravidelné terénní exkurze, návštěvy muzeí, výstav, besed aj. Projektové vyučování. Výběr kroužků: jazykové, hudební, výtvarné, keramické, počítačové, sportovní. Tradiční aktivity školy ve spolupráci s rodiči: Ve škole je blaze, Vánoční a Velikonoční trhy, poznávací vícedenní semináře pro žáky 4. a 6. ročníků, školní olympijské hry a řada dalších akcí.

Sportovní třídy na získání fyzické zdatnosti žáků pro různá odvětví sportu (atletika, florbal, volejbal, fotbal, basketbal, plavání, mažoretky, tanec a další zajímavé sporty). Dvě velké tělocvičny, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem. Výuka plavání v bazénu v areálu školy. Lyžařské kurzy, výjezdy na hory, školy v přírodě. Celoškolní sportovní soutěže, Žákovská sportovní liga, Školní florbalová liga.

Školní družina, 8 oddělení, pestrý výběr kroužků, celodružinové akce. Školní jídelna, výběr ze tří jídel, saláty, mléčné výrobky, moučníky, nápoje.

Aktuálně

Technická údržba stránek školy

15.3.
2019

O víkendu 23. a 24. března 2019 bude na stránkách školy provedena technická údržba. Stránky budou nedostupné od 18.00 hodin v sobotu 23. března maximálně do 18.00 hodin v neděli
24. března 2019. Děkujeme za pochopení.

 

Beseda ,,Jak se bezpečně pohybovat na Internetu"

11.3.
2019

Pan Radomír Franěk uspořádal pro žáky 3. – 6. ročníků besedu na téma ,,Jak se bezpečně pohybovat na Internetu". Cílem besedy bylo děti seznámit s nebezpečím, které na ně číhá v počítači, notebooku tabletu, mobilu a nejenom tam. Děti se aktivně do besedy zapojovaly, bezprostředně sdělovaly své vlastní zkušenosti a postřehy.
Témata, na která se beseda zaměřila jsou:

- Zabezpečení PC

- Sociální sítě

- Kyberšikana

- Jak se bezpečně pohybovat na Internetu

Besedu na toto téma chystáme i pro zájemce z řad rodičů.

Helena Lachmannová, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň.

 

 

Výměnný pobyt žáků ve Francii

28.2.
2019

Vážení rodiče, jako každý rok i letos Magistrát města Kladna organizuje výměnný pobyt žáků z Kladna do Vitry sur Seine ve Francii. Z každé školy nad 500 žáků může škola vybrat 1 žáka (a dva náhradníky). Program 12 denního pobytu připravují francouzští kolegové, a jeho součástí není jen návštěva zajímavých míst, ale zároveň skýtá i mnoho sportovních, kulturních a dalších aktivit. Pobyt vybraných žáků (studentů) se uskuteční v období letních prázdnin v termínu od pátku 5. července do pátku 19. července 2019. Doprava je zajištěna letecky. Náklady na letenku z Letiště Václava Havla Praha do Paříže a zpět včetně poplatků, hradí rodiče, maximálně však do výše 5 tis. Kč. Pokud cena zpáteční letenky a poplatků přesáhne 5 tis. Kč, uhradí veškeré náklady nad tuto částku Statutární město Kladno. Všechny ostatní náklady hradí Magistrát města Kladna. Kritéria pro výběr účastníků jsou:- trvalé bydliště Kladno, - je žákem/žákyní 8. - 9. ročníku, - trvale solidní studijní výsledky, - úspěšná reprezentace školy, - jazyková vybavenost, - dobrý zdravotní stav, - žák na pobytu ještě nebyl.

Pokud souhlasíte, aby se Váš syn/dcera zúčastnil/a výměnného zájezdu, vyplňte prosím přiloženou návratku a doručte obratem do kanceláře školy. Výběr bude proveden v průběhu jarních prázdnin.

 

Ke stažení:

 

Příprava na Den naruby 2019 začíná už tuto středu

25.2.
2019

„Den naruby 2019“ se uskuteční 27. 3. 2019

Ve středu 27. 3. 2019 dostanou žáci 9. tříd možnost zastoupit vyučující na 1. stupni naší školy. (pokud žáci 9. roč. nenaplní všechny nabízené hodiny, dostanou příležitost žáci 8. roč.)

Základní informace:

Nutný postup:

1. Žáci 9. ročníku se se svým třídním učitelem dostaví dne 27. 2. 2019 v 7.30 hod do jídelny na 1. informativní schůzku.

2. Od 27. 2. do 1. 3. ráno se v doprovodu TU žáci zapíší do rozvrhů 1. stupně k ročníkům a předmětům, které chtějí vyučovat. Rozvrhy budou k dispozici v učitelském klubu. Po uvážlivém výběru třídy a předmětu osloví žáci 9. r. příslušného vyučujícího na 1. stupni a domluví si konzultace, náslechy a pomoc při přípravě vyučovacích hodin. (Doporučujeme max. 2 vyučovací hodiny). Náslechy a konzultace budou probíhat opět po domluvě s TU, neexistuje samovolné opouštění vlastních hodin pod záminkou konzultace (náslechu) na 1. stupni!!!!!

3. Ve středu 20. 3. v 7.30 proběhne ve sborovně setkání žáků z  9. roč., kteří splnili požadavky na přípravu, jejich TU a vyučujících 1. stupně.

4. Poslední koordinační schůzka - 26. 3. v 7.30 v učitelském klubu. Této schůzky se zúčastní pouze žáci, kteří již absolvovali příslušné náslechy a konzultace, mají na „své“ hodiny vypracované řádné přípravy, které byly konzultovány s příslušnou vyučující na 1. stupni.

5. Ve středu 27. 3. v 7.30 se sejdou všichni noví Ámosové a Ámosky v učitelském klubu a popřejí si navzájem „Zlom vaz“. V 8.00 budou naše učitelské naděje stát před svými žáky. Řádně připraveni odučí své hodiny.

6. Následně se vrátí do své třídy a pokračují ve „své “ školní výuce dle rozvrhu. Po páté vyučovací hodině se opět všichni sejdeme v učitelském klubu a provedeme krátké zhodnocení celého dopoledne.

Vaše případné  dotazy ráda zodpoví zástupkyně pro 1. stupeň Helena Lachmannová a zástupkyně pro
2. stupeň Marcela Ebertová.

 

Ke stažení:

 

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

11.2.
2019

Od úterý 12. února 2019 je možné si vyzvednout přihlášky a zápisový list na střední školy v úředních hodinách sekretariátu (pondělí 8.00 – 17.00; úterý 8.00 – 17.00; středa 8.00 – 16.00; čtvrtek 8.00 – 13.00; pátek 8.00 – 16.00, mimo čtvrtek 21. 2. 2019). Jedná se o úřední listy, které si nutně musí převzít zákonný zástupce a přinést si vlastní desky na doklady.

 

Všechny aktuality ZŠ »


Rychlý kontakt

  • Základní škola a Mateřská škola Kladno
  • Norská 2633
  • E-mail: info@zsnorska.cz
  • Telefon: +420 312 682 940
  • FAX: +420 312 686 329
  • IČ: 705 67 981

Všechny kontakty »

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 23.3.2019

Svátek má: Ivona

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10