Back

Odloučená pracoviště

HomeOdloučená pracoviště

ZŠ Montessori Kladno

Vzdělávací koncepce Základní školy Montessori umožňuje uplatňovat současné moderní trendy v oblasti vyučování - skupinovou práci, projektové vyučování, globální výchovu, problémově orientované vyučování, metody kritického myšlení. Systém výuky umožňuje rozvoj všem dětem – s různorodou mírou talentu a pracovního tempa v jednotlivých oblastech vzdělávání. Základní škola Montessori zahájila svoji činnost v září 2001 v prostorách MŠ Na Vyhaslém, zřízením 1. třídy ZŠ. Od školního roku 2005/2006 je 1. stupeň základní školy Montessori oficiálně součástí Základní školy a Mateřské školy Kladno, Norská 2633. Od školního roku 2007/2008 až do konce školního roku 2012/2013 sídlila škola v Kročehlavech v ulici Bulharská 2331. Z důvodu otevření 2. stupně ZŠ Montessori bylo nutné najít větší prostory. Od září 2013 sídlí škola v Kladně v Kročehlavech, v ulici Pařížská, poblíž lesního areálu Bažantnice. Je to Otevřená škola se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s pedagogikou Marie Montessori.

Telefon

+420 312 276 774

E-mail

skola@zsmontessorikladno.cz

MŠ Montessori Kladno

Výchovně vzdělávací program mateřské školy je založen na metodách pedagogiky Marie Montessori. Mateřská škola je čtyřtřídní a pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori od roku 1998, kdy začínala jako pilotní škola s tímto programem. Postupně se tento způsob práce, na základě velkého zájmu ze strany rodičovské veřejnosti, rozšířil i do ostatních tříd. V současné době pracují tímto způsobem všechny třídy MŠ a zájem rodičů o tento typ vzdělávání několikanásobně převyšuje kapacitu mateřské školy. Mateřskou školu navštěvují děti z Kladna, z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Telefon

+420 312 276 049

E-mail

info@montessori-kladno.cz