Back

Virtuální prohlídka školy

HomeVirtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka

Projděte se s námi naši školou za pomoci moderních technologií.

Odborné učebny

 • Učebny jazyků
 • Dvě učebny informatiky
 • Učebna robotiky
 • Učebna hudební výchovy
 • Cvičná kuchyňka
 • Učebna fyziky
 • Učebna přírodopisu
 • Učebna výtvarné výchovy
 • Keramická dílna
 • Pěstitelská dílna

Sportoviště

Naši žáci mohou využívat různá sportoviště.

 • Dvě tělocvičny
 • Bazén
 • Fotbalové hřiště
 • Venkovní víceúčelové hřiště
 • Fotbalové hřiště na malou kopanou

Relaxační místnost

Naše škola se nezaměřuje pouze na sport, ale uvědomujeme si také důležitost regenerace a relaxace. Naši pedagogové a žáci zde proto mají k využití multisenzoriální relaxační místnost snoezelen.

 • Relaxační hudba
 • Různé materiály
 • Různé světelné podněty
 • Vodní postel