ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Základní vzdělání ve škole probíhá podle vlastního vzdělávacího programu „Otevřená škola“.

Povinná výuka informatiky, tři učebny informatiky, interaktivní tabule na 1. i na 2. stupni. Široký výběr volitelných předmětů. Výuka anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Rozvoj environmentálního vzdělávání. Zapojení do zajímavých celostátních projektů.

Pravidelné terénní exkurze, návštěvy muzeí, výstav, besed aj. Projektové vyučování. Výběr kroužků: jazykové, hudební, výtvarné, keramické, počítačové, sportovní. Tradiční aktivity školy ve spolupráci s rodiči: Ve škole je blaze, Vánoční a Velikonoční trhy, poznávací vícedenní semináře pro žáky 4. a 6. ročníků, školní olympijské hry a řada dalších akcí.

Sportovní třídy zaměřené na fotbal i jiné sporty. Dvě velké tělocvičny, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem. Výuka plavání v bazénu v areálu školy. Lyžařské kurzy, výjezdy na hory, školy v přírodě. Celoškolní sportovní soutěže, Žákovská sportovní liga, Školní florbalová liga.

Školní družina, 8 oddělení, pestrý výběr kroužků, celodružinové akce. Školní jídelna, výběr ze tří jídel, saláty, mléčné výrobky, moučníky, nápoje.

Aktuálně

Co nás čeká v týdnu od 24. do 30. dubna 2017

24.4.
2017

V pondělí 24. dubna pokračuje sběr papíru pod patronací 7. B. Třída 2. A odjíždí na dvoudenní exkurzi do Emilovny. Čtvrté a páté třídy mají jednodenní exkurzi ve skanzenu Třebíz. Reprezentační družstvo gymnastek a gymnastů se zúčastní okresního kola v Sokolovně. V úterý 25. dubna budou vybraní žáci osmých tříd číst dětem prvního stupně. Atletky a atleti šestých a sedmých tříd absolvují na Sletišti okresní kolo Poháru rozhlasu. Ve středu 26. dubna navštíví vybraní žáci 7. C biologické laboratoře SPŠ stavební. Ve čtvrtek 27. dubna se čtvrťáci zúčastní okresního kola ve volejbalu a atleti osmých a devátých tříd okresního kola Poháru rozhlasu na Sletišti. Své dovednosti si budou ověřovat žáci 3. B na horolezecké stěně. Děti ve školní družině budou mít "Čarodějnický den". V pátek 28. dubna budou pasováni na čtenáře žáci 1. B v knihovně na Sítné a čtvrťáci absolvují projektový den Škola. Třídy 8. A a 9. B si vybírají relaxační den.

 

Předškola na Čtyřce

21.4.
2017

Vážení rodiče, nabízíme Vašim dětem, našim budoucím prvňáčkům, možnost navštěvovat „Předškolu na Čtyřce“. Přípravný kurz bude probíhat v těchto dnech 27. 4., 2. 5., 4. 5., 9. 5., 11. 5., 16. 5., 18. 5., 25. 5., 30. 5. 1. 6. od 14.30 hod. do 15.30 hod. Cílem deseti setkání bude přirozeným a hravým způsobem podporovat v dětech jemnou i hrubou motoriku, gymnastiku mluvidel, logické myšlení, improvizaci, sociální návyky, ale také smysl pro zodpovědnost a spolupráci. Primárním cílem je dobrá adaptace na nové školní prostředí, vytvoření zdravých vztahů se spolužáky a učiteli, vypěstování návyku, že škola je bezpečné místo otevřené pro komunikaci mezi rodiči a pracovníky školy. Obecně chceme podporovat a rozvíjet dovednosti, které bude Váš prvňáček při vstupu do školy potřebovat. Závazně můžete Vašeho předškoláka přihlásit v den zápisu do školy nebo průběžně u Mgr. Kláry Štrachové osobně, příp. na telefonu 733 712 253 nebo emailem  klara.strachova@seznam.cz

 

Ke stažení:

 

Judo hrou

19.4.
2017

Judo je tradiční japonské bojové umění, které všestranně rozvíjí pohybové schopnosti dětí a navíc je učí úctě a disciplíně. Pan Martin Kadubec, trenér oddílu juda Judo4fun, které již druhým rokem připravuje děti na naší škole, zdůrazňuje, co je pro děti ze začátku nejzábavnější – možnost se prát a být za to trenérem chválen. Krátké video představuje, co vše jsou děti schopné se za krátkou dobu naučit. Oddíl je celoročně otevřen pro nové zájemce, kteří se mohou do oddílu kdykoliv přihlásit. Tréninky probíhají v úterý a v pátek, podrobnější informace naleznete na stránkách oddílu.

 

Sportovní kurz

18.4.
2017

V tomto školním roce bude naše škola pořádat sportovní kurz. Kurz bude probíhat v rámci školy. Žáci budou mít možnost seznámit se aktivně se sporty, které nejsou součástí hodin tělesné výchovy, získají teoretické informace z mnoha oblastí sportovní činnosti, naučí se zpracovávat sportovní záznamy a výsledky, prožijí týden plný sportu.

Termín kurzu: 12. 6. – 16. 6. 2017 od 8,00 – 15,30 (15. 6. – 16. 6. přespání ve škole). Místo kurzu: 4. ZŠ, Sportovní areály města Kladna. Vedoucí kurzu: Mgr. Petra Vondrovská, Mgr. Martin Trávníček. Cena kurzu: 1000 Kč - tato částka bude použita na pronájmy sportovišť, zakoupení obědů ve škole na týden kurzu. Jízdné na sportoviště mimo Kladno. Platba kurzu v kanceláři školy. Kapacita omezena na 20 žáků.
Náplň kurzu: atletika, tenis, squash, lanové centrum, plavání, jóga, lezecká stěna, netradiční sportovní hry, in line brusle, golf, (kanoistika), kondiční trénink, teorie sportu, zdravý životní styl, besedy se sportovci.
Kurz je určen pro žáky 6. – 9. tříd naší školy. Žák nesmí být uvolněn z hodin tělesné výchovy ze zdravotních důvodů, neměl by mít prospěchové a kázeňské problémy. Na kurzu se bude od žáka vyžadovat aktivní přístup ke všem činnostem a dodržování stanovených pravidel, kladný vztah ke sportu by měl být samozřejmostí. Žák by měl mít sportovní vybavení dle programu. Kurz je výběrový. Při velkém počtu zájemců bude proveden výběr žáků vedoucím kurzu a vedením školy. Každý účastník kurzu obdrží podrobné informace k akci.
Závaznou přihlášku odevzdejte v kanceláři školy s kurzovným 1 000 Kč.

 

Co nás čeká v týdnu po Velikonocích

18.4.
2017

V úterý 18. dubna čeká žáky 9. A, C exkurze na výstavu Body exhibition v Praze. Zájemci o studium na 8 letých gymnáziích absolvují přijímací zkoušky. Ve středu 19. dubna mají deváťáci druhý termín přijímaček na střední školy. Čtvrtek 20. dubna bude náročný zejména pro rodiče, protože se konají třídní schůzky, obecně od 17 do 19 hodin, některé třídy prvního stupně po domluvě i dřív. Zájemci o 8 leté gymnázium mají druhý termín přijímacích zkoušek. Škola bude pořadatelem turnaje v minivolejbalu, exkurzi do Lega absolvuje 7. C, hudební pořad ve Slaném třída 9. A. Osmáci vyslechnou přednášku hematologické laborantky a část z nich absolvuje projekt řemesla. Polovina sedmáků pojede na exkurzi do Prahy a 3. A bude relaxovat při bowlingu. V pátek 21. dubna zasedá žákovské shromáždění druhého stupně, žáci 1. A, 1. C budou pasování na čtenáře v knihovně na Sítné. Začne zápis do prvních tříd od 14 do 18 hodin, který pokračuje v sobotu 22. dubna od 9 do 12 hodin.

 

Všechny aktuality ZŠ »


Rychlý kontakt

  • Základní škola a Mateřská škola Kladno
  • Norská 2633
  • E-mail: kladno_4zs@volny.cz
  • Telefon: +420 312 682 940
  • FAX: +420 312 686 329
  • IČ: 705 67 981

Všechny kontakty »

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 25.4.2017

Svátek má: Marek

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10