Back

Pedagogický sbor

HomePedagogický sbor

Vedení školy

Mgr. Daniela Vlčková

ředitelka školy
e-mail: info@zsnorska.cz
telefon: 312 682 940

Mgr. Iveta Schořálková

zástupkyně ředitele pro I. stupeň
e-mail: schoralkova.iveta@zsnorska.cz
telefon: 606 327 334

Ing. Pavel Klička, PhD.

zástupce ředitele pro II. stupeň
e-mail: klicka.pavel@zsnorska.cz
telefon: 731 495 022

Mgr. Pavla Balejová
TU 3.B
balejova.pavla@zsnorska.cz
Mgr. Monika Černíková
TU 4.B
cernikova.monika@zsnorska.cz
Mgr. Iva Divišová
TU 4.C
divisova.iva@zsnorska.cz
Mgr. Blanka Fraňková
TU 5.A
frankova.blanka@zsnorska.cz
Mgr. Lenka Chvojsíková
TU 1.C
chvojsikova.lenka@zsnorska.cz
Mgr. Jana Chmelařová
TU 4.A
chmelarova.jana@zsnorska.cz
Mgr. Martina Jílková
TU 5.C
jilkova.martina@zsnorska.cz
Mgr. Věra Katič
TU 3.A
katic.vera@zsnorska.cz
Mgr. Renata Kostková
TU 2.B
kostkova.renata@zsnorska.cz
Mgr. Dana Kučerová Uriková
TU 2.C
kucerova.urikova.dana@zsnorska.cz
Mgr. Jana Němcová
TU 1.B
nemcova.jana@zsnorska.cz
Mgr. Irena Nováková
EVV
novakova.irena@zsnorska.cz
PaedDr. Petra Sanytráková
TU 5.B
sanytrakova.petra@zsnorska.cz
Mgr. Irena Štěpánová
TU 3.C
stepanova.irena@zsnorska.cz
Mgr. Šárka Topinková
TU 1.A
topinkova.sarka@zsnorska.cz
Bc. Dita Vršková
TU 2.A
vrskova.dita@zsnorska.cz
Mgr. Kristýna Benešová
TU 7.B, Čj, D, Frj
benesova.kristyna@zsnorska.cz
Mgr. Marcela Ebertová
Z
ebertova.marcela@zsnorska.cz
Mgr. Milena Fabiánová
M, Inf
fabianova.milena@zsnorska.cz
Mgr. Renata Fouray
Čj, Frj, ČSP, DrV, DO
fouray.renata@zsnorska.cz
Mgr. et Mgr. Kristina Gaálová
TU 6.B, Aj, Frj, VO, ČSP, KAV
gaalova.kristina@zsnorska.cz
Ing. Blanka Gamanová
Ch
gamanova.blanka@zsnorska.cz
Ivana Herlíková
TU 8.A, Aj, VO
herlikova.ivana@zsnorska.cz
Mgr. Karolína Jarošová
Aj, KAj
jarosova.karolina@zsnorska.cz
Petra Jarošová
TU 8.B, Aj, VO
jarosova.petra@zsnorska.cz
Mgr. Alena Kalousová
M, F
kalousova.alena@zsnorska.cz
Mgr. Monika Kimličková
Tv, SH, ČSP
kimlickova.monika@zsnorska.cz
Jiří Kopecký
Tv, OS
kopecky.jiri@zsnorska.cz
Mgr. Filip Kučera
TU 8.C, Aj, D, ČSP, VO
kucera.filip@zsnorska.cz
Mgr. Lydie Mlchová
TU 7.A, M, Nj
mlchova.lydie@zsnorska.cz
Mgr. Miroslav Mužík
EV, VA
muzik.miroslav@zsnorska.cz
Bc. Barbora Pastýříková
Čj, D, VO
pastyrikova.barbora@zsnorska.cz
Ladislav Schneider
EV
schneider.ladislav@zsnorska.cz
Tereza Slavíková
TU 7.C, Tv, Př, Čj, Inf, VO, MT
slavikova.tereza@zsnorska.cz
Mgr. Blanka Spejchalová
Nj
spejchalova.blanka@zsnorska.cz
Mgr. Barbora Šímová
TU 6.A, Čj, D, VO, TJ, ČCj
simova.barbora@zsnorska.cz
Bc. David Štechmüller
TU 9.C, Tv, Z, VO
stechmuller.david@zsnorska.cz
Mgr. Ladislav Šulc
TU 9.A, M, Inf
sulc.ladislav@zsnorska.cz
David Tomíček
Inf
tomicek.david@zsnorska.cz
Mgr. Martin Trávníček
Tv, OS
travnicek.martin@zsnorska.cz
Bc. František Vlasák, DiS.
TU 9.B, F, Inf, ČSP
vlasak.frantisek@zsnorska.cz
Mgr. Petra Vondrovská
TU 6.C, Př, Tv, VO
vondrovska.petra@zsnorska.cz
Mgr. Hana Zimmerhaklová
Aj, Tv
zimmerhaklova.hana@zsnorska.cz
Mgr. Milena Bujnochová
AP
bujnochova.milena@zsnorska.cz
Andrea Čejková
AP
cejkova.andrea@zsnorska.cz
Jitka Čiperová, DiS.
AP
ciperova.jitka@zsnorska.cz
Gabriela Čunderlová, DiS.
AP
cunderlova.gabriela@zsnorska.cz
Lenka Feriová
AP
feriova.lenka@zsnorska.cz
Naděžda Firtasová
AP
firtasova.nadezda@zsnorska.cz
Marie Frolíková
AP
frolikova.marie@zsnorska.cz
Radka Hallounová
AP
hallounova.radka@zsnorska.cz
Petra Hlaváčková
AP
hlavackova.petra@zsnorska.cz
Lucie Chromčáková
AP
chromcakova.lucie@zsnorska.cz
Simona Kajtmanová
AP
kajtmanova.simona@zsnorska.cz
Romana Krupková
AP
krupkova.romana@zsnorska.cz
Iva Lincová
AP
lincova.iva@zsnorska.cz
Lenka Nováková
AP
novakova.lenka@zsnorska.cz
Denisa Soukupová
AP
soukupova.denisa@zsnorska.cz
Jitka Šiplová
AP
siplova.jitka@zsnorska.cz
Ludmila Švecová
AP
svecova.ludmila@zsnorska.cz
Michaela Thonová
AP
thonova.michaela@zsnorska.cz
Mgr. Ludmila Valná
AP
valna.ludmila@zsnorska.cz
Irena Vopálenská
AP
vopalenska.irena@zsnorska.cz
Kateřina Vřešťálová
AP
vrestalova.katerina@zsnorska.cz
Marie Frolíková
frolikova.marie@zsnorska.cz
Jitka Hammerbauerová
hammerbauerova.jitka@zsnorska.cz
Lenka Matějková
matejkova.lenka@zsnorska.cz
Margita Omeluchová
omeluchova.margita@zsnorska.cz
Radka Ostrorohová
ostrorohova.radka@zsnorska.cz
Eva Skleničková
vedoucí ŠD
sklenickova.eva@zsnorska.cz
Miluše Veselá
vesela.miluse@zsnorska.cz