Back

Školní družina

HomeŠkolní družina

Školní družina je rozdělena do 7 oddělení, docházka je určena pro žáky 1.-3. tříd,
v případě nenaplnění kapacity, je družina nabídnuta žákům 4. a 5. tříd. Ranní družina je od 6:00, odpolední družina až do 17:00.

V průběhu celého roku jsou pro žáky i jejich rodiče organizovány zábavné a vzdělávací akce (př. Drakiáda, Družina v divadle, Karneval, Družina v knihovně).

Nabízeny jsou také zájmové kroužky – keramika, kroužek šití, klub logiky a deskových her a další.

Pravidla bezpečnosti při vyzvedávání žáků ze školní družiny

Rodiče i zmocněnci budou do školy vpuštěni pouze po předložení kartičky se jménem dítěte!
(s výjimkou 1. týdne)

Vyzvedávání žáků ze školní družiny:

  • Rodič (zmocněnec) nahlásí jméno žáka ve vrátnici školy (ukáže kartičku) a dítě vyzvedává před vstupem do pavilonu školní družiny.   
  • Z oddělení p. vychovatelky Matějkové se vyzvedávají osobně v suterénu školy.  

Pobyt dětí na zahradě:

Září, říjen: 13:30 – 15.00
listopad- březen: 14:00 – 15:00
duben – červen: 13:30 – 15:00

V době pobytu na školní zahradě je možné děti vyzvedávat pouze po předešlé domluvě s p. vychovatelkou.

Vstup do školní družiny je z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán!

Zákaz vstupu platí i při ranním provozu

Konzultace s pí. vychovatelkou je možná po předchozí telefonické domluvě nebo v době konzultačních hodin.

Pro samostatný odchod žáka ze školní družiny, který nesouhlasí s údaji v Zápisovém listu, akceptujeme pouze písemné omluvenky! Pokud potřebujete, aby Vaše dítě odešlo ze družiny bez doprovodu, nebo určitý den nešlo do družiny, musí žák přinést paní vychovatelce písemnou omluvenku, která obsahuje  datum, čas odchodu a požadavek, aby odešlo samo.

V případě, že Vaše dítě bude v krizových situacích vyzvedávat osoba, která nemá zmocnění, je nutné  telefonicky poskytnout údaje k identifikaci.

Kontakt:
312 682 940  vrátnice školy
601 321 288  vedoucí vychovatelka Eva Skleničková

Události

Momentálně zde nejsou žádné události
Marie Frolíková
frolikova.marie@zsnorska.cz
Jitka Hammerbauerová
hammerbauerova.jitka@zsnorska.cz
Lenka Matějková
matejkova.lenka@zsnorska.cz
Margita Omeluchová
omeluchova.margita@zsnorska.cz
Radka Ostrorohová
ostrorohova.radka@zsnorska.cz
Eva Skleničková
vedoucí ŠD
sklenickova.eva@zsnorska.cz
Miluše Veselá
vesela.miluse@zsnorska.cz