Back

Školní jídelna

Telefon: 312 682 941
Mobil: 731 495 024 (pouze SMS)
E-mail: jidelna@zsnorska.cz

HomeŠkolní jídelna

Jídelníček

Jídelníček na celý měsíc na portálu strava.cz je průběžně aktualizován o polévky a doplňky k hlavním jídlům na následující týden. Pokud dojde k nějaké změně, v tomto jídelním lístku je vždy zveřejněna.

Jídelníček na týden zveřejňuje všechna jídla včetně polévek a salátů.

Výdej obědů

Doba výdeje obědů je stanovena od 11:20 do 13:55 hodin. Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, a to v době jejich přestávky na oběd dle vyučovacího rozvrhu. Případný doprovod čeká v hale školy.

Po přiložení čipu k výdejnímu snímači se kuchařce zobrazí číslo objednaného oběda a velikost porce dle zařazení do příslušné kategorie.

Provoz školní jídelny se řídí vnitřním předpisem. Základní informace jsou zařazeny do Řádu školy.

Objednávání stravy

Objednávkový box ve školní jídelně

Objednávkový box je umístěn za vchodem do jídelny spolu s návodem k obsluze. V provozu je nepřetržitě od pondělí 7.00 do pátku 14.00 hod. mimo dnů školního volna.
Strávníci všech kategorií si mohou obědy přihlásit na boxu do výše konta i bez předchozí aktivace v kanceláři školní jídelny.

 

Internetové objednávání online

Na internetové objednávání je potřeba se zaregistrovat v kanceláři ŠJ, kde je strávníkovi přiděleno uživatelské jméno a přihlašovací heslo.

Portál strava.cz

Nastavení programu provede změny max. 24 hodin před aktuálním datem, stravný den končí pro počítač ve 14.00 hodin, pak se počítá již 48 hodin (např. v pondělí do 14. hodin lze objednávat od středy, po 14. hodině až od čtvrtka). Na boxu jsou změny uloženy okamžitě, při internetovém zpracování jsou skutečně provedené změny zaznamenány až další školní den ráno po 6. hodině.

Pokud je u některých druhů jídel č. 2 nebo č. 3 je stanoven počet porcí, pak lze objednat pouze do výše limitu.  V jídelníčku jsou tato jídla před názvem označena *. Změny nad limit nebudou provedeny, je potřeba zvolit jiný druh jídla. Objednáváním přes internet je možno obědy přihlásit do výše konta i bez předchozí aktivace v kanceláři. I tyto přihlášky je nutno provést s předstihem 24 hodin.

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK

10. června - 14. června 2024

Prodej obědů na červen 2024

středa              29. 5.      7:00 -14:00

čtvrtek            30. 5.       7:00 -15:30

pátek               31. 5.       7:00 -14:00

žáci kategorie „A“ (7–10 let, 1 oběd= 30 Kč)      600,- Kč

                          „B“ (11–14 let, 1 oběd= 33 Kč)    660,- Kč

                          „C“ (15 a více, 1 oběd= 36 Kč)     720,- Kč

Odhlášení obědů

Při každé nepřítomnosti žáka ve škole je povinnost oběd odhlásit, viz. školský zákon 561/2005, §119. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti, kdy může být oběd vydán rodinnému příslušníkovi na talíř a po přendání do vlastních nádob na vyhrazeném místě je odnesen domů.

Odhlášky na aktuální den jsou vzhledem k normování a výdeji surovin ze skladu přijímány nejdéle do 7.00 hodin, neodhlášené či pozdě odhlášené obědy propadají bez náhrady.

Způsob odhlášení

  • pomocí internetu na www.strava.cz (obdobně jako přihlášky), na aktuální den do 6.00
  • písemná odhláška do označené schránky vedle prodejního okénka
  • telefonická odhláška na číslo 312 682 941
  • SMS na číslo 731 495 024 (na toto číslo nevolejte, pouze pište zprávu! Rozhodující je čas doručení do ŠJ, nikoliv odeslání zprávy)
  • formát sms pro odhlášku stravy: třída, příjmení a jméno strávníka, datum odhlášky (2. A, Novák Ondřej, 28. – 30. 3.)
  • strávníci kategorie „C, CA, KC“ a dospělí strávníci na objednávkovém boxu

Při odhlašování uveďte jméno a příjmení, třídu a datum odhlášky.