Back

Fotogalerie

HomeFotogalerie

Prosinec 2023

Mikuláš - 5. 12. 23

V úterý 5. 12. 2023 proběhla tradiční Mikulášská nadílka na 1. stupni a v mateřské škole, kterou organizovali žáci devátých tříd pod záštitou žákovského shromáždění. Akce se vydařila, mladší žáci si odnesli zážitek a odměny podle jejich chování v uplynulém roce. Ještě jednou děkujeme žákům devátých tříd a paním asistentkách, které pomáhaly s organizací!

Vědomostní soutěž pro nadané žáky 3. – 5. ročník - 6. 12. 23

Finále vědomostní soutěže pro nadané žáky se konalo 6. prosince. Účastníci finálového klání vzešli z třídních kol, která proběhla v jednotlivých třídách 3., 4. a 5. ročníku.

V průběhu soutěže poměřovali žáci své znalosti v několika oblastech. Součástí bylo učivo vlastivědy a přírodovědy, českého jazyka, objevily se otázky zaměřené na vánoční tradice a všeobecný přehled žáků.

Všichni účastníci bojovali s nasazením, během soutěže byla přátelská atmosféra, žáci spolu komunikovali a spolupracovali napříč ročníky.

Vítězi se stali za 3. ročník Ondřej Hejnák, za 4. ročník Michal Matyáš Poljakov a nejlepším páťákem byl Vojtěch Jirásek.

Vánoční zájezd Wroclaw - 1. 12. 23

Wow a je to tady !!

Rok se s rokem sešel a my už sedíme v autobuse a vyrážíme směr Polsko. Jako celou řadu let před tím se vydáváme na vánoční zájezd. Tentokrát jsme zvolily něco nového, neznámého. A tak jsme napnuté, zda se dětem toto město bude líbit a budou tak nadšené jako vždy.

Nejprve se zastavujeme v místní Zoo. Je proslulá svým Afrykáriem. Pavilonem s podpořským světem. Když procházíme skleněným tunelem, proplouvají kolem nás rejnoci, obrovské mořské želvy i žraloci. A těch rybiček všech možných barev  a velikostí….

Druhou částí výletu je návštěva vánočního města. Vánoční Wroclaw je mnohem barevnější a na pohled pestřejší než jiná města. Trhy jsou veliké, rozprostřené do mnoha postranních uliček. Do nosu nám zavoní tradiční dobroty jako Bigos nebo ovoce v čokoládě. Po setmění krásně vynikne osvětlení a když nám začne ještě ke všemu sněžit, vánoční atmosféra je vážně tu.

Podle rozzářených očiček a štěbetání v autobuse je jasné, že si děti zájezd užily, nakoupily drobné dárečky a panuje dobrá nálada.

Tak zase za rok ……..     

Listopad 2023

Den ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí 14. 11. 23

V úterý 14. 11. 2023 proběhl Den ochrany člověka za mimořádných okolností. Cílem tohoto projektového dne je teoretická i praktická příprava dětí na mimořádnou událost formou různých aktivit.  Den proběhl v rámci jednotlivých tříd nebo ročníků. Každý ročník měl hlavní téma, kterým se zabýval. 

Šesté třídy se zaměřily na všeobecné znalosti, seznámily se s mimořádnými situacemi, signály, evakuačními pravidly a základy první pomoci. Sedmé ročníky měly jako hlavní téma dopravní výchovu, zmapovaly dopravní situaci v okolí školy, zaměřily se na dodržování pravidel silničního provozu, procvičily si první pomoc při dopravní nehodě a někteří vyzkoušeli jízdu zručnosti na koloběžkách. Osmé ročníky se zaměřily na první pomoc v různých situacích. První pomoc si procvičily pomocí simulačních her. Mezi žáky osmých ročníků dorazili záchranáři, kteří se s nimi podělili o své zkušenosti a předali jim užitečné rady. Deváté ročníky měly zajištěnou exkurzi do hasičského záchranného sboru a zabývali se integračním záchranným systémem.

Říjen 2023

LEGO soutěž - 31. 10. 23

V úterý 31. 10. proběhla LEGO soutěž, kterou pořádali žáci z žákovského shromáždění prvního stupně. Soutěžící díky vědomostnímu kvízu nahlédli do oblasti moderní i historické architektury a uplatnili svoji fantazii a kreativitu při stavění z LEGO kostiček na téma Halloween.

OSV Pobyt

Ve dnech 15. – 18. 10. 2023 proběhl v Srbech osobnostně sociální pobyt 21 žáků. Tématem pobytu byla Cesta na Zakázanou horu (inspirováno dle knihy Veroniky Hurdové: Agnes a Zakázaná hora). Žáci se od nedělního do středečního odpoledne vydali na tuto cestu, během níž se měli seznámit nejen mezi sebou, ale i sami se sebou. Cílem bylo, aby všichni přítomní odhalili svůj dar (svou jedinečnost), kvůli kterému jsou potřebnou a žádanou součástí různých kolektivů.

Po příjezdu proběhly seznamovací aktivity a stanovení základních pravidel a program již mohl začít. První úkol měl být tím nejjednodušším – zrelaxovat se a naladit se na následující práci při řízené relaxaci. Poté již začal sebepoznávací blok, kdy se přítomní žáci zamýšleli nad tím, kým jsou. Ač se to zdá jako jednoduchá otázka, tak to až tak jednoduché nebylo.

V pondělí pokračoval sebepoznávací blok – žáci tvořili koláže, které je měly nějakým způsobem vystihnout a poté nám je představit. Také se tvořili společníci, kteří měli žáky na jejich cestě provázet (bohužel jen pár jich přežilo až do konce pobytu). Odpoledne jsme strávili v terénu s dalšími otázkami na tělo – například: Kdybyste věděli, kdy bude váš poslední den, změnili byste něco? Večer jsme se pak věnovaly odpočinkovým a sportovním aktivitám v bazénu.

V úterý se sebepoznávací blok pomalu prolínal i s blokem zaměřeným na spolupráci. Nejprve si žáci skládali komplimenty (sami sobě i navzájem), nalepili si je na zrcadlo a četli je sami sobě (a ostatním). Poté jsme se snažili objevit dary a jedinečnosti jednotlivých účastníků pobytu. Tvořili jsme společně sítě, na kterých se pak žáci mohli pohoupat a večer u ohniště pak všichni své dary představili.

Poslední den byl již zaměřený čistě na spolupráci. Menší skupinky bez verbální komunikace kreslili ostrovy, kde by rok byli schopni přežít. Také skládali obrázky a kooperovali s dalšími skupinami. Na závěr nás čekala reflexe a zpětná vazba.

Věříme, že si účastníci odnesli sami o sobě nějaké poznatky, nějaké nové přátelství a také (alespoň) pár příjemných zážitků.

O pohár MP Kladno

Letos v říjnu proběhla soutěž O putovní pohár ředitele Městské policie Kladno. Zúčastnili se žáci sedmých ročníků základních škol v Kladně. Naši školu reprezentovali dva chlapci a dvě dívky ze 7. C a vybojovali krásné 3. místo. Žákům gratulujeme a jsme rádi, že reprezentovali naši školu. 😊

Flag-fotbal - 17. 10. 23

Dne 17.10. naši školu navštívil trenér hry flag – fotbal, který vždy,  v dvouhodinovém bloku, seznámil všechny naše sportovní třídy s touto hrou. Žáci se naučili pravidla, zkusili si řadu průpravných aktivit a herních činností. na závěr akce si společně s trenérem zahráli flag – fotbalovou hru.

Tato hra řadu dětí oslovila a budeme ji zařazovat do hodin TV.

Legoland - 13. 10. 23 (3.-6. ročník)

Naše škola pořádá každé jaro školní zahraniční zájezd pro druhý stupeň. Letos jsme se rozhodly nabídku rozšířit a oslovit žáky prvního stupně. Dne 13.10. 2023 jsme se vypravili na zahraniční zájezd do německého Legolandu. Zájezdu se zúčastnilo 52 žáků z 3.-6. ročníku.

Vyjeli jsme velmi brzo ráno. V autobuse jsme si ještě trochu pospali a načerpali síly na celodenní chození po zábavním parku. Na místě nás čekalo krásné počasí. Sluníčko svítilo celý den a děti si užili atrakce a společný den s kamarády. Na závěr si většina zakoupila suvenýr na památku. Děti přijely domů unavené, ale nadšené a plné zážitků. Věříme, že si den užily a byly spokojené.

Moc děkujeme za krásné pozitivní ohlasy některých rodičů.

A my děkujeme kolegyním, které byly ochotné se zúčastnit a pomoci nám s organizací a zajištěním doprovodu pro tak velkou skupinku malých dětí  – děkujeme Katko a Míšo.

I. Herlíková, L. Mlchová

Den jazyků - 12. 10. 23

Naše škola je zapojena do programu Erasmus+, ke kterému patří i další akce. Jednou z nich je oslava Erasmus Days. Do této akce bylo zapojeno 53 zemí z Evropy i ze zámoří. K těmto oslavám jsme se připojili i my dne 12.10. projektovým dnem s názvem Den jazyků. Projekt byl zaměřen na státy Evropské unie. Celý den byl rozdělen do tří částí. V první části každá třída zpracovala informace, zajímavosti o daném státu a připravila různé aktivity pro své spolužáky. Ve druhé části se třídy navštěvovaly navzájem, prezentovaly své výtvory a zkoušely své znalosti o státech. V závěrečné části žáci své práce vystavili v hale školy, kde si je může prohlédnout také veřejnost. V hale školy byl také vytvořen Erasmus stánek, ve kterém žáci, kteří již měli možnost účastnit se výjezdu v rámci Erasmus+, sdíleli své poznatky a zkušenosti.  

Září 2023

Přespolní běh

Třídy 6.-9. ročníku se 19.9. zúčastnili tradičního závodu “přespolní běh”, který každoročně zahajuje sportovní soutěže základních škol. Na závod naše škola vyrazila se čtyřmi týmy po šesti členech v každém z nich. Zastoupení jsme měli ve všech kategoriích (mladší dívky, chlapci, starší dívky, chlapci).

Jak se závod hodnotí? Každé družstvo má možnost nasadit šest běžců do jedné kategorie. Nejlepší čtyři běžci závodu dané školy se evidují do výsledků podle svého umístění v závodu a čím menší počet v součtu čtyř běžců máte tím lepší pro váš tým. Závod se konal jako vždy za Aquaparkem Kladno v nedalekém lese a letos se zúčastnilo přes 12 škol z okresu. 

Hned na úvod začaly výborně naše děvčata z 6.-7. ročníků. Holky po skvělém závodě nestačily pouze na atletickou školu z 5.ZŠ a obsadily krásné druhé místo. Po děvčatech vyběhli na trať chlapci 6.-7. ročník a díky vyrovnaným výkonům všech šesti běžců chlapci dokázali porazit všechny své soupeře a došli si pro první místo. Závod starší děvčat z 8.-9. byl náš jediný bez medaile, i tak se holky statečně rvaly o medaile, a nakonec získaly krásné 5. místo. Na závěr dne šli do akce také starší chlapci, kteří jako jediní neběželi 1500m, ale čekala na ně trať dlouhá přes 3000m. Favoritem celého závodu byl náš Ondřej Polák, který už loni jako osmák závod vyhrál a letos o rok starší se neočekával jiný výsledek. Ondra nezklamal a od první chvíle závodu kraloval a doběhl si pro jednoznačné vítezství. V této kategorii naše škola měla dokonce v TOP20 hned všech šest závodníků z celkových 70 závodníků a chlapci s přehledem závod vyhráli. Obě kategorie chlapců jako vítězové postupují do krajského kola, které se bude v první půlce října konat v Mladé Boleslavi.

Adaptační pobyt 6. ročníku

Žáci a učitelé 6. tříd začali školní rok adaptačním pobytem. Hned po prázdninách první den vyrazili do Machova mlýna, kde je čekal program plný výzev. Už při nástupu do autobusu všichni dostali barevné pásky na ruce s úkolem, který měli zjistit během cesty. Při hledání odpovědí jsme se neformálně seznámili. Seznamování pokračovalo formou dalších zábavných her v malebné přírodě. Ubytovali jsme se v dřevěných chatkách a program Strážců přírody vypukl. Žáci v týmech zdolávali nejrůznější úkoly. Jeden z fyzicky nejnáročnějších byl průchod lanovým centrem. To byla teprve výzva! Žáci  byli velmi odvážní a s energií se pouštěli do všech úkolů. Večer bylo společné setkání, kde se každá třída zábavným způsobem představila ostatním. Ve večerních hodinách jsme vyrazili ještě do  kasina. Noc v chatkách byla velkým dobrodružstvím. Některým byla i zima. Ráno jsme se zahřáli rozcvičkou a dobrou snídaní. Pak byl připraven úkol, kde třídy zapojovaly jsou taktiku a spolupráci. Všechny zkušenosti jsme pak využili v šifrovací hře, která vyvrcholila společným rituálem přijetí šesťáků na 2. stupeň. Skvělé odstartování nového školního roku. 

Přejeme všem úspěšný školní rok. Ať se mám daří a je vám spolu dobře.

Ve škole je blaze

Před “ostrým” startem školního roku 2023/24 proběhlo v pátek 1. září již tradiční akce s názvem Ve škole je blaze. Každý rok chceme našim prvňáčkům a jejich rodičům zpříjemnit nástup školní docházky. Čekalo je dopoledne plné seznamování se se spolužáky, paní učitelkou a prostory školy, ale také mnoho zábavy, letos navíc v režii Honzy Ladry. Počasí nám přálo a jak můžete vidět na fotografiích v galerii níže, všichni si společné dopoledne velmi užili.

Budova