Back

Přijímací řízení

HomePřijímací řízení

Proč si vybrat naši školu

 • Školní vzdělávací program (ŠVP) – Otevřená škola, Učením skládáme obraz světa

 • Kapacita školy – 900 žáků

 • Vyučovací jazyk – český

 • Kompletní školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence) slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky i jejich zákonné zástupce.

Další informace

 • Hodiny plavání v rámci TV od 2. do 5. ročníku, na 2. stupni hodina plavání pro sportovní třídy
 • Dvě moderně vybavené učebny PC, robotická učebna, školní knihovna a další odborné učebny
 • Práce s nadanými žáky (výuková i mimoškolní aktivita, badatelské koutky na 1. i na 2. stupni)
 • Výuka cizích jazyků od 3. ročníku – anglický jazyk, od 7. ročníku možnost volby (NJ, FJ)
 • Od 6. ročníku sportovní třídy (spolupráce s SK Kladno a s Kanonýři Kladno)

1. ročník

 • Otevíráme 4 třídy (3 třídy na ZŠ Norská, 1 třída na Montessori)
 •  „Předškola“ pro naše budoucí žáky (květen – červen) – v případě zájmu
 • Výuková metoda čtení – genetická (hláskování), v případě potřeby jiné metody
 • Výuková metoda psaní – vázané písmo a Comenia Script
 • 1. – 6. týden školní docházky – koncepce pro úspěšný start prvňáků
 • Učebny vybavené moderními pomůckami včetně Montessori pomůcek
 • Kvalifikované paní učitelky s praxí
 • Provoz školní družiny denně od 6 do 17 hodin
 • Školní jídelna – denně výběr ze 3 jídel + salátový program
 • Akce budoucích prvňáčků a jejich rodičů ještě před nástupem do školy (vřazování prvňáčků, třídní schůzka rodičů, dopolední akce Ve škole je blaze)
 • Projektové dny, sportovní soutěže, zájmové kroužky, školy v přírodě

Přijímací řízení při přestupu z jiné školy na naši ZŠ

V případě zájmu o přestup na naši školu kontaktujte příslušného zástupce ředitelky školy:

Pro 1. stupeň Mgr. Iveta Schořálková, tel. 606 327 334

Pro 2. stupeň Ing. Pavel Klička, PhD., tel. 731 495 022