Back

Rád bádáš? Chceš se rozvíjet?

HomeRád bádáš? Chceš se rozvíjet?
Jsme školou, která chce své žáky nejen vzdělávat, ale také podporovat ve zvídavosti a touze po neustálém růstu. Tato stránka je určená všem žákům, kteří touží po více než jen běžném učebním plánu. Budeme zde s vámi sdílet odkazy na soutěže, hry a studijní materiály, které přesahují rámec běžného vyučování.
Připojte se k nám a objevujte nové světy vědění, kde je prostor pro vaši zvídavost a touhu po objevování!
Naše škola je jako jedna z mála kladenských škol zapojena do Krajské sítě podpory nadání. Více na talentovani.cz.

Kroužky 2023/24

Jedním ze způsobů, kterým škola žáky podporuje v jejich rozvoji je nabídka různých volnočasových kroužků.

Ze sportovních aktivit v letošním roce nabízíme florbal, míčové hry zaměřené na volejbalovou přípravu a obecnou sportovní přípravu. Všechny tyto kroužky podporují fyzickou kondici a týmovou práci.
Pro tvořivé jedince jsou k dispozici dílničky, keramika a hudební hrátky, které podporují kreativitu a expresi.
Technologickým nadšencům jsou k dispozici kroužky zaměřené na programování a robotiku, podporující logické myšlení a přípravu na digitální dobu.

Aktuality

Jazykový kurz v Bournemouth

V termínu od 28. 4. do 4. 5. vyjede 30 žáků druhého stupně na výukový zájezd do Anglie, městečka Bournemouth. Žáci se budou dopoledne věnovat...
Více »

Pangea – matematická soutěž

Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny žáky, kteří rádi řeší matematické úlohy. Žáci řeší reálné příklady ze života. Soutěž je určena pro žáky 4.-9. ročníku.V...
Více »

Badatelské koutky

Na chodbách 1. stupně jsou rozmístěny badatelské koutky, které využívají přirozené zvídavosti dětí. Umožňují žákům samostatně bádat a experimentovat. Badatelské koutky dětem každodenně poskytují prostor pro jejich přirozené objevování.

Inspirace

Echt praxe 2024
Online film festival
Interaktivní hra

www.vhu.cz

Kroužek digitálního rozvoje
Umělá inteligence

Doporučení pro rodiče

Kroužek Veselá věda